Lễ cắt băng ra mắt Công ty TNHH Finom, thành viên của King Elong Group

Tham gia sự kiện này có hơn 150 khách hàng, trong đó có 80 khách hàng chiến lược và các đơn vị đối tác chiến lược của Finom như: Irritec (Italia), Excel Group (Malaysia), Greefa (Hà Lan), Shangreen (Trung Quốc), Speedy Access (Thái Lan), …

Phát biểu trong sự kiện, ông Elvin Koh, nhà đầu tư chiến lược của Finom cho biết: “Việt Nam là thị trường tiêu thụ rất lớn với dân số hơn 92 triệu người và tầng lớp trung lưu đang phát triển mạnh. Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu cũng tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây. Năm 2017, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đạt hơn 36 tỉ USD, trong đó, xuất khẩu rau quả đạt 3,45 tỉ USD. Bên cạnh đó, trong thời gian qua chính phủ Việt Nam tạo ra các cơ chế và chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Tôi tin rằng lĩnh vực nông nghiệp và những ngành phụ trợ liên quan có tiềm năng phát triển nhanh chóng trong những năm tới”.