Theo dự kiến chương trình, Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ diễn ra từ ngày 11-20/5 tới, để xem xét, cho ý kiến và quyết định một số vấn đề lớn liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, theo Văn phòng Quốc hội.

Theo đó, tại Phiên họp thứ 11, UBTVQH sẽ xem xét cho ý kiến đối với 11 nội dung quan trọng về: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4/2022; cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội...

Sắp cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội
UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với Báo cáo kiểm toán việc sử dụng các nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh của Kiểm toán Nhà nước (ảnh: VGP)

UBTVQH sẽ cho ý kiến bằng văn bản đối với 3 nội dung: Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Báo cáo kiểm toán việc sử dụng các nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh của Kiểm toán Nhà nước; xem xét đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Ngoài ra, nếu đủ điều kiện, UBTVQH sẽ xem xét và cho ý kiến đối với một số nội dung gồm: cho ý kiến về trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1), Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1), Biên Hòa -Vũng Tàu (giai đoạn 1); xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025...

Cũng tại Phiên họp này, UBTVQH sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thành lập thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang./.