Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay, ngày 27/5, theo Văn phòng Quốc hội. Tại phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào hai nhóm vấn đề: Báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; cho ý kiến với 3 báo cáo của Chính phủ: Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2019; Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: QH

“Đối với Báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá khái quát về kết quả của cuộc bầu cử, cho ý kiến về những nội dung cần tiếp tục triển khai, các yêu cầu đối với Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, hoàn thiện chính thức báo cáo để triển khai các bước tiếp theo...”, ông Vương Đình Huệ lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, cho ý kiến Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 đã đủ điều kiện thông qua hay chưa theo tinh thần siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính. Quốc hội có quyền quyết định thông qua hay không thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước.

“Đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về hình hình thực hiện các chỉ tiêu trong dự toán ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội thông qua; những tồn tại, hạn chế, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách Nhà nước; các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong tiếp thu, sửa đổi văn bản pháp luật do các cơ quan thanh tra, kiểm toán đã phát hiện...”, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh./.