Ngày 01/3/2021, tại HNX, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ công bố quyết định giao Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành HNX. Theo đó, ông Nguyễn Anh Phong, Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc HNX được giao phụ trách Ban điều hành HNX kể từ ngày 01/3/2021 theo Quyết định số 199/QĐ-BTC ngày 25/02/2021 của Bộ Tài chính về việc giao phụ trách Ban Điều hành Sở GDCK Hà Nội.

Ông Nguyễn Anh Phong được giao phụ trách Ban điều hành HNX thay cho ông Nguyễn Như Quỳnh - Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Anh Phong sinh năm 1976, trình độ chuyên môn thạc sỹ kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Ông Phong làm việc trong ngành chứng khoán từ năm 1999, công tác tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sau đó công tác tại HNX từ năm 2000. Tại HNX, ông Nguyễn Anh Phong từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng/Giám đốc các phòng chuyên môn nghiệp vụ và được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc HNX từ năm 2011. Từ tháng 5/2019, ông Nguyễn Anh Phong được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Sở.

Ông Nguyễn Anh Phong được giao phụ trách Ban điều hành HNX thay cho ông Nguyễn Như Quỳnh - Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, được bổ nhiệm Phó Viện trưởng và giao phụ trách, điều hành Viện Chiến lược và Chính sách tài chính - Bộ Tài chính, từ ngày 1/3/2021.

Cùng với việc thay nhân sự lãnh đạo tại HNX, Sở GDCK TP. HCM cũng có sự thay đổi nhân sự lãnh đạo. Theo đó, ông Lê Hải Trà, sau 2 nhiệm kỳ phụ trách điều hành Hội đồng quản trị, cũng vừa được Bộ Tài chính bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Sở GDCK TP. HCM./.