KIỀU THỊ THƯ, LÊ THỊ GIANG, NGUYỄN MINH TRANG,

NGUYỄN THẾ VINH, NGUYỄN PHƯƠNG THẢO, NGUYỄN THỊ TUYẾT

Trường Đại học Thăng Long

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây