Tại Công văn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất trên địa bàn nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 đối với các doanh nghiệp, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.

Cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.

Trong đó lưu ý thực hiện nghiêm Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQĐ ngày 27/5/2020, Văn bản số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 về việc ban hành hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động; về phòng dịch trong cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp và các văn bản có liên quan.

Rà soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh của các lao động, chuyên gia làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất để ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp lao động nhập cảnh trái phép, người nước ngoài cư trú trái phép trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Tuân thủ triệt để quy định về cách ly, theo dõi sức khỏe sau cách ly tập trung bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

Công văn của Bộ cũng lưu ý những người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất cần thực hiện nghiêm Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020, văn bản số 3836/CV-BCĐ ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 về việc ban hành hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động; về phòng dịch trong cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp và các văn bản có liên quan.

Đối với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đồng thời, xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong nội bộ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chủ động, liên tục rà soát, liên hệ với các cơ sở xét nghiệm được Bộ Y tế cấp phép để lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp có nguy cơ cao; định kỳ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương những nguy cơ dịch bệnh xuất hiện tại doanh nghiệp để có biện pháp xử lý kịp thời.

Chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban với các cơ quan chức năng trên địa bàn, bảo đảm xử lý kịp thời các vấn đề liên quan, không để làm chậm trễ, ách tắc trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, xuất hiện nhiều chủng mới với tốc độ lây lan nhanh hơn, đặc biệt tại một số khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Do đó, Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động nghiêm túc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp, khu kinh tế./.