Thực hiện kiểm tra, phát hiện và xử phạt hành vi vi phạm luật giao thông là công việc quan trọng để thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo TTATGT

Đảm bảo an toàn trật tự giao thông trên địa bàn tỉnh

Tháng 02/2020, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Đã uống rượu bia – không lái xe”. Kế hoạch triển khai nhằm mục đích thực hiện theo sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao nhận thức lẫn ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Từ đó, kế hoạch chương trình đảm bảo an toàn trật tự giao thông tại địa phương, giúp giao thông thông suốt, người dân di chuyển dễ dàng.

Đồng thời các hoạt động này cũng nhằm tăng cường sự phối hợp của đơn vị với các ban ngành địa phương trong việc kiểm tra, theo dõi tình hình giao thông và có thể đánh giá năng lực của cán bộ ngành trong việc thực hiện chỉ đạo của Sở GTVT.

Trong kế hoạch lần này, Thanh tra Sở GTVT đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, luật phòng chống tác hại của bia rượu, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông đến mọi tầng lớp người dân. Trong các loại hình giao thông tuyên truyền, Thanh tra Sở GTVT đặc biệt nhấn mạnh việc triển khai kỹ lưỡng kiến thức về giao thông đường bộ - loại hình giao thông phổ biến của tỉnh.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở GTVT cũng thực hiện tuyên truyền triển khai các quy định về đảm bảo trật tự trong hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách, vận chuyển bằng container, các bến thủy nội địa, quy định về giao thông đường sắt… Thanh tra Sở GTVT cũng tăng cường phổ biến thông tin về điều kiện kinh doanh vận tải, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe. Không tuyên truyền một chiều, Thanh tra Sở GTVT cũng đề nghị tiếp nhận các thông tin, ý kiến phản ánh của người dân về những vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt các nội dung trọng tâm trong kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, Thanh tra Sở GTVT cho rằng các đội trưởng cần phổ biến nhiệm vụ đến từng thành viên một cách rõ ràng, gắn trách nhiệm với từng cá nhân thi hành nhiệm vụ. Thanh tra Sở GTVT cũng khuyến khích cán bộ ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong công tác đảm bảo TTATGT, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm chính xác.

Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Dương tích cực triển khai nhiều hoạt động đảm bảo tình hình giao thông ổn định trên địa bàn tỉnh

Phát động phong trào thi đua của thanh tra ngành

Hưởng ứng phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra thi đua thực hiện văn hóa, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Dương phát động phong trào thi đua của Thanh tra ngành năm 2020. Phong trào thi đua giúp tăng cường ý thức tự tu dưỡng rèn luyện, đạo đức của cán bộ, nhân viên chấp hành kỷ cương hành chính, học tập và lao động tốt, gương mẫu, tận tụy với công việc và nhiệm vụ được giao. Mặt khác, phong trào thi đua trong ngành thanh tra còn là cơ hội để nêu gương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt, tạo môi trường làm việc sôi nổi, từ đó gia tăng tinh thần đoàn kết, giúp nhau hoàn thành công việc.

Theo đại diện Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Dương nhận định, phong trào thi đua hoàn toàn có thể thực hiện và áp dụng cho các cá nhân, đơn vị sở ngành. Để thực hiện tốt phong trào này, Thanh tra Sở GTVT cho rằng mỗi đơn vị thi đua cần xây dựng kế hoạch thi đua có nội dung, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể. Việc thi đua nên được theo dõi và đánh giá nghiêm túc, có chế độ khen thưởng công bằng, xứng đáng cho người hoặc tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, các phong trào thi đua sôi nổi cũng cần đến các buổi sinh hoạt chuyên đề, thi đánh giá để có thể tạo ra hiệu ứng tốt nhất cho cuộc phát động này.

Phát động phong trào thi đua trong nội bộ sở ngành là hoạt động thiết thực giúp nâng cao không khí làm việc cũng như đánh giá đúng năng lực cán bộ

Nội dung lớn nhất mà phong trào thi đua của cán bộ cần đạt được là sự nhận thức của cán bộ, nhân viên và chất lượng của đội ngũ sau khi đã trải qua các đợt kiểm tra, đánh giá. Nền tảng của xã hội là con người, hạt nhân của bộ máy công quyền cũng là con người. Do đó, tài sản quý nhất mà phong trào thi đua tạo ra là con người hiện đại, mang tư tưởng tiến bộ, là một cán bộ gương mẫu và đồng thời là một công dân có ích cho nước nhà.

Những năm trước đây, phong trào thi đua phát động trên địa bàn tỉnh đều thu hút đông đảo cán bộ, công chức tham gia và gạt háo được nhiều thành tích sau phong trào. Do đó, Thanh tra Sở GTVT cho rằng phong trào tiếp theo cũng là cơ hội để cán bộ dược rèn luyện và sàng lọc kỹ càng, đồng thời phát hiện, xử lý các nhân tố tiêu cực trong đội ngũ đặc biệt là tham nhũng để môi trường sở ngành thực sự lành mạnh, trong sạch.

Từ đầu năm 2020, Ban Thanh Sở GTVT tỉnh Bình Dương đã lập kế hoạch kỹ lưỡng cho các hoạt động, phong trào thi đua trong nội bộ sở ngành và đảm bảo trật tự trên địa bàn tỉnh. Các kế hoạch, phong trào với nội dung cụ thể, chi tiết sẽ là cơ sở để việc triển khai bước đầu đạt được hiệu quả. Dự kiến các hoạt động do Thanh tra Sở GTVT phát động sẽ sớm được cân nhắc và đưa vào triển khai trên toàn địa bàn tỉnh.