Dự kiến, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, nhiệm kỳ khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 28-30/8/2023. Hội nghị sẽ cho ý kiến, thảo luận 9 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 tới đây.

Cụ thể là bao gồm các dự án luật: (1) Luật Đất đai (sửa đổi); (2) Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); (3) Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); (4) Luật Nhà ở (sửa đổi); (5) Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); (6) Luật Viễn thông (sửa đổi); (7) Luật Căn cước công dân (sửa đổi); (8) Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; (9) Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Thảo luận 9 dự án luật tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4 sẽ thảo luận 9 dự án luật

Đây là các dự án Luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, trong đó, Quốc hội cho ý kiến lần thứ 2 đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi); cho ý kiến lần đầu vào 8 dự án luật còn lại.

Sau Kỳ họp, các dự thảo luật này đã được các cơ quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Đây cũng là những dự án luật nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và đại biểu Quốc hội, có nhiều quy định mới, đối tượng chịu ảnh hưởng rộng, một số nội dung còn có ý kiến khác nhau, cần được tiếp tục cân nhắc, nhất là các dự án có nhiều nội dung liên quan đến nhau như: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi)..../.