Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 11/2017 ước đạt 104,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng đạt 1.077,3 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán năm, bằng 86,9% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 11 ước đạt 84,4 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng đầu năm 2017 đạt 859,2 nghìn tỷ đồng, bằng 86,8% dự toán năm, tăng 14,6% so cùng kỳ năm 2016. Ước tính có 49/63 địa phương thu đạt trên 89% dự toán năm (trong đó có 36 địa phương đạt trên 95%) và 59/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, 4 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ chủ yếu do nguyên nhân khách quan.

Thu ngân sách từ dầu thô tháng 11 ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế 11 tháng thu đạt 42,4 nghìn tỷ đồng, bằng 110,7% dự toán năm, tăng 16,5% so cùng kỳ năm 2016. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 11 ước đạt 24,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 262,4 nghìn tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán năm, tăng 9,3% so cùng kỳ năm 2016. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ gần 91,3 nghìn tỷ đồng, thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 171,1 nghìn tỷ đồng, bằng 95,1% dự toán năm, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2016.

Ở phía ngược lại, về chi ngân sách, tổng chi trong 11 tháng theo báo cáo là 1,136 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong số này, riêng chi thường xuyên đã lên trên 819.000 tỷ đồng, tăng 6,6% so cùng kỳ năm 2016. So với mức thu, bội chi là 59.000 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả như trên, ngay từ đầu năm 2017, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan quyết liệt triển khai các giải pháp quản lý thu, chống thất thu; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp và đẩy mạnh các hoạt động chống chuyển giá, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Theo đó, cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trên 83,7 nghìn doanh nghiệp, bằng 92,2% kế hoạch năm, tăng 11,6% so cùng kỳ, qua đó xử lý tăng thu thuế trên 16,1 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so cùng kỳ năm 2016; Đôn đốc, cưỡng chế thu khoảng 39,9 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2016 chuyển sang, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Cơ quan Hải quan đã thực hiện trên 6,9 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, tăng thu cho NSNN 1,7 nghìn tỷ đồng; Phát hiện, bắt giữ được 12,5 nghìn vụ buôn lậu và gian lận thương mại với trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 536,2 tỷ đồng; Thu nộp NSNN khoảng 291,6 tỷ đồng; Khởi tố 41 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 46 vụ./.