NGUYỄN HOÀNG HẢO - Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

ĐỖ THỊ NGỌC LAN - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây