Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 3-4/1/2020 tại tỉnh Hải Dương, Khối thi đua Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) và khu kinh tế (KKT) các tỉnh đồng bằng Sông Hồng (gồm 11 Ban Quản lý) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương - Khối trưởng Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2019 đăng cai tổ chức Hội nghị.

Tham dự Hội nghị về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ông Trần Quốc Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế, bà Bùi Thị Thu Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông cùng đại diện lãnh đạo Ban Quản lý và các cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng của các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT trong Khối thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng (viết tắt là Khối thi đua).

Ông Phạm Minh Phương - Khối trưởng Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT tỉnh đồng bằng Sông Hồng, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Minh Phương - Khối trưởng Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT tỉnh đồng bằng Sông Hồng, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương khẳng định, năm 2019 tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trong Khối thi đua đã đồng sức đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, tích cực tổ chức và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương phát động. Qua đó đã thúc đẩy các phong trào thi đua của Khối được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, gắn kết phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị.

Khối trưởng Phạm Minh Phương cho rằng những dịp gặp mặt đầy đủ giữa các bộ, ngành và các đơn vị thành viên trong Khối thi đua là cơ hội quý để các thành viên Khối thi đua có điều kiện chia sẻ tình hình hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương (những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc của các Ban Quản lý trong quá trình thực thi nhiệm vụ), qua đó các đơn vị thành viên sẽ được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm xử lý các tồn tại vướng mắc của các địa phương bạn. Mặt khác, là cơ sở để Khối thi đua tổng hợp các kiến nghị của Khối thi đua để đề báo cáo lên các Bộ chuyên ngành ở Trung ương.

Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Khối phó Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT tỉnh đồng bằng Sông Hồng, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh đọc báo cáo tổng kết năm 2019

Báo cáo kết quả hoạt động của Khối thi đua trong năm 2019, ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Khối phó Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT tỉnh đồng bằng Sông Hồng, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm 2019 dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Khối thi đua, các phong trào thi đua trong toàn Khối đã diễn ra sổi nổi, thiết thực và hiệu quả gắn với các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố và của ngành Kế hoạch và Đầu tư, góp phần tạo động lực quan trọng để các đơn vị trong Khối thi đua hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT; xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó các Ban Quản lý tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan cũng như tham gia nhiệt tình các hoạt động từ thiện, nhân đạo do các ngành, các cấp và địa phương phát động.

Khối phó Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh, các phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức tư tưởng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan cũng như của mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng. Sức lan tỏa của các phong trào thi đua cũng đã được triển khai sâu rộng đến các doanh nghiệp KCN, KCX, KKT, thúc đẩy tinh thần thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Một số kết quả đạt ấn tượng đạt được của Khối thi đua trong năm 2019:

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả cao cả về số dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký. Kết quả cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 532 dự án, trong đó 379 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 153 dự án đầu tư trong nước (DDI); điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 761 lượt dự án, trong đó có 615 lượt dự án FDI và 146 lượt dự án DDI; tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong năm của các dự án FDI là 5,890 tỷ USD và dự án DDI là 47.217 tỷ đồng.

Đến nay, trên địa bàn các KCN, KKT trong Khối thi đua có 2.910 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 56,615 tỷ USD (tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018); trong năm, các dự án FDI đã giải ngân vốn đầu tư được 3.156 triệu USD (đạt 54% tổng vốn đầu tư đã đăng ký) và 2.118 dự án DDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 432.285 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018), trong năm, các dự án DDI đã giải ngân vốn đầu tư được 70.261 tỷ đồng (tăng 49% tổng vốn đầu tư đã đăng ký).

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN, KKT được triển khai hiệu quả. Trong năm 2019, cơ bản các Ban quản lý các KCN, KKT đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay, tại 11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng có 83 KCN, KKT đã đi vào hoạt động với tổng diện tích là 18.025 ha; trong đó có 70 KCN, KKT đã có trạm xử lý nước thải tập trung.

Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm, công tác phối hợp giữa Ban Quản lý, các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương các cấp được tăng cường đẩy mạnh, đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn phát sinh cho nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các KCN, KKT.

Hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN được các chủ đầu tư tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và luôn có sẵn mặt bằng sạch, hạ tầng đồng bộ phục vụ công tác thu hút đầu tư.

Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục được quan tâm chú trọng và triển khai đạt hiệu quả cao. Năm 2019, các KCN, KCX, KKT của 11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng không xảy ra vụ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng,không để xảy ra vụ cháy, nổ lớn hay các vụ liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm nghiêm trọng.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư được các đơn vị thành viên trong Khối thi đua thường xuyên thực hiện. Qua kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, cơ bản các dự án, doanh nghiệp đều có ý thức chấp hành, thực hiện tương đối tốt các quy định.Trên cơ sở kết quả thanh kiểm tra, đã kịp thời hướng dẫn, đôn đốc dự án, doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý môi trường, đảm bảo thực hiện các thủ tục hành chính, đảm bảo chế độ cho người lao động,…

Công tác cải cách hành chính được tăng cường đẩy mạnh, nhiệm vụ cải cách hành chính đã được các Ban quản lý đặc biệt quan tâm chỉ đạo và thực hiện toàn diện trên 7 nội dung (trong đó tập trung cao vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thủ tục, cải tiến quy trình giải quyết, giảm thời gian giải quyết). Các thủ tục hành chính (TTHC) đều được các đơn vị trong Khối thi đua cắt giảm trên 55% thời gian giải quyết so với thời gian quy định; thực hiện công bố, công khai, minh bạch toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Website của các Ban Quản lý và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị cũng như tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh/ thành phố. Qua chấm điểm cải cách hành chính tại các tỉnh/ thành phố, các Ban Quản lý đều được ghi nhận và xếp thứ hạng cao tại các tỉnh/ thành phố.

Thực hiện tốt công tác hiện đại hóa nền hành chính trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành. Các đơn vị trong Khối đã công bố và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, ISO điện tử nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Duy trì cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2, trong đó các Ban Quản lý đều cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4; 100% các TTHC của các nhà đầu tư, doanh nghiệp đều được giải quyết trước hoặc đúng hạn, không có hồ sơ trả quá hạn.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan được đảm bảo; công tác đảng, đoàn thể tiếp tục được thực hiện tốt. Mối quan hệ giữa cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan được duy trì tốt, đảm bảo sự thống nhất, ổn định trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan. Thường xuyên tổ chức quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, tham nhũng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của cơ quan, đơn vị đối với các tổ chức và doanh nghiệp; tích cực phối hợp với công đoàn các KCN, KCX, KKT tuyên truyền, vận động thành lập công đoàn cơ sở, phát triển thêm đoàn viên tại các doanh nghiệp.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ đầu tư được quan tâm, đẩy mạnh, đạt hiệu quả cao. Công tác tư vấn đầu tư luôn đảm bảo đạt chất lượng, tiến độ, được các nhà đầu tư đều hài lòng và đánh giá cao.

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKT của 11 tỉnh, thành phố trong năm 2019 tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Các dự án đầu tư tại các KCN, KCX, KKT đều triển khai nhanh, đảm bảo đúng tiến độ và mục tiêu đăng ký, sử dụng đất có hiệu quả, tỷ lệ lấp đầy được nâng cao, một số chỉ tiêu cụ thể: Tổng doanh thu đạt 101,128 tỷ USD; giá trị xuất khẩu đạt 69,134 tỷ USD; giá trị nhập khẩu đạt 52,564 tỷ USD; nộp ngân sách nhà nước đạt 51.712 tỷ đồng; năm 2019, các KCN, KCX, KKT trong Khối thi đua đã giải quyết việc làm cho 105.549 người lao động của các địa phương. Tính đến ngày 15/12/2019 các KCN, KCX, KKT của các tỉnh, thành trong Khối thi đua đã tạo việc làm cho 1.095.829 người lao động.

Tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể của các đơn vị trong Khối thi đua luôn duy trì hoạt động đầy đủ, có hiệu quả. Các Chi, Đảng bộ đã phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tiếp tục đổi mới để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua

Về phương hướng, nhiệm vụ của Khối thi đua trong năm 2020, Khối phó Khối thi đua Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định, Khối thi đua sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của địa phương, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua do các Bộ, ngành và địa phương phát động gắn với nhiệm vụ đặc thù của từng đơn vị đê các phong trào thi đua phát huy được hiệu quả cao nhất, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KCX, KKT. Về nhiệm vụ cụ thể, Khối thi đua sẽ nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua Ái Quốc; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Thứ hai, tăng cường đổi mới nội dung, hình thức thi đua tuyên truyền phù hợp với đặc thù của từng cơ quan; triển khai công tác thi đua, khen thưởng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả hơn. Thường xuyên nghiên cứu, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua với việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020, kế hoạch 5 năm 2016- 2020.

Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở.

Thứ tư, chủ động rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020, xây dựng kế hoạch cụ thể để có giải pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.

Thứ tư, tăng cường bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ năm, thực hiện đánh giá, tổng hợp kết quả thi đua và tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định. Chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân, người lao động trực tiếp sản xuất nhằm động viên, khích lệ họ.

Tại Hội nghị, đại diện các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT đã phát biểu chia sẻ những khó khăn, thuận lợi tại địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Các Ban Quản lý đều cho rằng, bên cạnh những lợi thế lớn của địa phương (sự quan tâm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện của lãnh đạo Tỉnh; hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông thuận lợi, hoàn chỉnh; môi trường thu hút đầu tư có nhiều cải thiện, chính sách thu hút đầu tư cởi mở, thông thoáng; xây dựng hành lang pháp lý hoàn chỉnh làm cơ sở cho mọi hoạt động...) thì hiện nay hầu hết các địa phương đều đang gặp khó khăn về công tác thu hút đầu tư và phát triển các KCN, KCX, KKT (do các Luật, Nghị định chuyên ngành còn nhiều chồng chéo, mâu thuẫn.

Đặc biệt Tại Nghị định 82 chưa có phân cấp, ủy quyền rõ ràng cho các Ban Quản lý nên đã ảnh hưởng lớn đến sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị và quá trình chỉ đạo, điều hành hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KCX, KKT; quỹ đất cho nhà đầu tư thuê tại các KCN, KCX, KKT tương đối hạn hẹp; công tác quy hoạch, đánh giá tác động môi trường còn chậm chễ ảnh hưởng nhiều đến tiến độ đầu tư; triển khai hạ tầng khó khăn do công tác đấu giá quyền sử dụng đất chưa rõ ràng; công tác phòng cháy, chữa cháy và kiểm tra Hải quan còn nhiều ách tắc; một số Ban Quản lý chưa xây dựng quy chế quản lý, cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành nên ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp; nguồn lực lao động và các thiết chế xã hội cho người lao động trong các KCN, KCX, KKT bị thiếu trầm trọng nên chưa thực sự tạo môi trường đầu tư hấp dẫn...

Ông Trần Quốc Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phát biểu tại Hội nghị

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Quốc Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Khối thi đua đã đạt được trong năm 2019. Về các nội dung trong báo cáo tổng kết của Khối thi đua, Phó Vụ trưởng Trần Quốc Trung hoàn toàn nhất trí cao, đồng thời thông tin, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của các Ban Quản lý.

Liên quan đến những khó khăn, vướng mắc của các thành viên trong Khối thi đua khi triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về KCN, KCX, KKT (việc thực hiện các Luật Đầu tư, Luật Môi trường, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)…), Phó Vụ trưởng Trần Quốc Trung cho biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang tổng hợp tất cả các ý kiến vướng mắc của địa phương để báo cáo lên Chính Phủ và Quốc hội. Sắp tới Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) sẽ được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực, vì vậy các Ban Quản lý cần khẩn trương nghiên cứu và góp ý để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, phối hợp với Ủy ban Ngân sách của Quốc hội nghiên cứu, soạn thảo 03 Luật “sương sống” này để trình Quốc Hội thông qua vào kỳ họp Quốc hội tới.

Về vấn đề ủy quyền, sang phân cấp và giao nhiệm vụ trực tiếp cho các Ban Quản lý (tại Nghị định 82), Phó Vụ trưởng Trần Quốc Trung cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ và các cơ quan có thẩm quyền để có hướng giải quyết kịp thời trong thời gian sớm nhất. Cũng tại Nghị định 82 đã nêu rõ việc phát triển mô hình KCN sinh thái, tới đây Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục cụ thể hóa mô hình này trên phạm vi toàn quốc, trong năm 2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện mô hình này để các Ban Quản lý triển khai hiệu quả mô hình này tại các địa phương. Vấn đề vướng mắc trong công tác quy hoạch, theo Phó Vụ trưởng Trần Quốc Trung, các Nghị Quyết mới của Chính phủ cũng đã tháo gỡ được một phần khó khăn này, đề nghị các Ban Quản lý cần tham mưu tích cực cho lãnh đạo Tỉnh lựa chọn một số KCN để đưa vào quy hoạch trước, đồng thời lập quy hoạch KCN cho giai đoạn tiếp theo (từ 10 đến 20 năm tới). Giải đáp khó khăn trong công tác đánh giá tác động môi trường, đấu giá, đấu thầu, Ông Trung cam kết Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình sửa đổi Luật về Môi trường.

Phó Vụ trưởng Trần Quốc Trung cũng thông tin thêm, sắp tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức tổng kết 30 năm thành lập và phát triển các KCN, KKT, nhân dịp này Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ Ban hành Nghị quyết và giải pháp phát triển các KCN, KKT; đồng thời đề xuất xây dựng Luật KCN, KKT để tạo khung pháp lý cao nhất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT được toàn diện và hiệu quả hơn. Các Ban Quản lý cần tích cực khẩn trương đóng góp ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm để Bộ tổng hợp, làm cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu xây dựng Luật Khu kinh tế.

Bà Bùi Thị Thu Hương- Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Bùi Thị Thu Hương- Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua -Khen thưởng và Truyền thông đánh giá cao các két quả hoạt động của Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT tỉnh đồng bằng Sông Hồng trong năm 2019.

Phó Vụ trưởng Bùi Thị Thu Hương khẳng định, với chủ đề của Hội nghị sơ kết Khối thi đua tại Quảng Ninh và Hội nghị tổng kết tại Hải Dương hôm nay, các ý kiến thảo luận của các thành viên Khối thi đua đã tập trung vào những vấn đề còn nổi cộm, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về KCN, KCX, KKT; chia sẻ kinh nghiệm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp của từng địa phương....

Theo bà Thu Hương, Các Ban Quản lý cần tiếp tục duy trì các hoạt động trên, đưa vào chương trình công tác năm 2020 của Khối thi đua vì đó mới là nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của Khối thi đua các Ban Quản lý.

“Phong trào thi đua nếu chỉ dừng ở hoạt động bề nổi thì sẽ trở nên nhàm chán, không tạo được sức lan tỏa tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong mỗi đơn vị. Công tác thi đua cần phải có chiều sâu, cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để làm tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị trong Khối” – Bà Thu Hương nhấn mạnh.

Về những nội dung cần quan tâm trong công tác thi đua năm 2020, bà Thu Hương cho biết, năm 2020 có nhiều sự kiện lớn của đất nước, của địa phương và của ngành Kế hoạch và Đầu tư như Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước, 75 năm cho biếtthành lập Ngành Kế hoạch và Đầu tư....

Bà Thu Hương yêu cầu các Ban Quản lý cần tổ chức phát động các phong trào thi đua đặc biệt (với những tiêu chí bám sát vào nhiệm vụ chuyên môn của KCN, KCX, KKT), lấy doanh nghiệp và người lao động làm trọng tâm. Tiếp tục rà soát các nội dung chỉ đạo của Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 02 phong trào thi đua "Ngành Kế hoạch và Đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển," và phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đồng hành trong xây dựng cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; trong chế độ chính sách cho người lao động, vấn đề an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong KCN ... Đặc biệt là môi trường KCN, KCX, KKT; môi trường sống và lao động cho người lao động trong KCN, KCX, KKT.

“Những nội dung trên cần được đánh giá cụ thể. Đơn vị, cá nhân nào làm tốt cần biểu dương khen thưởng hoặc đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khen thưởng kịp thời, nội dung còn hạn chế cần khẩn trương khắc phục. Đối với việc khen thưởng năm 2019 cần thực hiện đúng các quy định của Bộ, cần phát huy truyền đoàn kết, động viên trong bình bầu. Đơn vị nào được lựa chọn làm Khối trưởng Khối thi đua năm 2020 vừa là trách nhiệm với Khối, với Bộ nhưng cũng là vinh dự với các sự kiện của năm 2020” – Bà Thu Hương nhấn mạnh.

Tặng hoa chúc mừng Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2020

Tại Hội nghị, lãnh đạo Khối thi đua đã đánh giá khách quan những thành tích nổi bật của các đơn vị thành viên trong Khối đạt được trong năm 2019 để làm cơ sở bình xét danh hiệu thi đua năm 2019. Kết quả 100% các Ban Quản lý trong Khối thi đua nhất trí đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Cờ thi đua cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương và Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình; tặng Bằng khen cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Bình, Ban Quản lý khu kinh tế thành phố Hải phòng và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh.

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2020

Cũng tại Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa các đơn vị thành viên trong Khối thi đua. Đồng thời Các thành viên Khối thi đua cũng đã tín nhiệm bầu Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh là Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2020 và Ban quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội là Khối phó Khối thi đua năm 2020.

Lãnh đạo Khối thi đua chúc mừng ký kết thành công giao ước thi đua năm 2020

Được biết, Hội nghị tổng kết Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2020 sẽ do Ban quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội và Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh đăng cai tổ chức tại Hà Nội và Bắc Ninh./.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng gồm 11 đơn vị thành viên: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh; Ban Quản lý khu kinh tế thành phố Hải phòng; Ban quản lý các KCN các tỉnh Hải Dương; Ban quản lý các KCN các tỉnh Hà Nam; Ban quản lý các KCN các tỉnh Hưng Yên; Ban quản lý các KCN các tỉnh Nam Định; Ban quản lý các KCN các tỉnh Ninh Bình; Ban quản lý các KCN các tỉnh Thái Bình; Ban quản lý các KCN các tỉnh Vĩnh Phúc; Ban quản lý các KCN các tỉnh Bắc Ninh; Ban quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội.