Cho phép ban hành 2 nghị quyết

Theo Văn phòng Quốc hội, cuối ngày 6/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) họp phiên bất thường để cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép dùng biện pháp “khác luật” để chống Covid-19
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa họp bất thường để cho phép Chính phủ áp dụng các biện pháp “khác luật” để phòng, chống Covid-19. Ảnh: Quốc hội

Trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1067/TTg-KGVX ngày 5/8/2021 đề nghị tham gia ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và văn bản số 1071/TTg-KGVX ngày 6/8/2021 đề nghị UBTVQH xem xét, quyết định một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết của Chính phủ khác với quy định của luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Chính phủ.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15, trong đó có nội dung quan trọng quy định về các biện pháp đặc thù, đặc cách và đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để tăng tính chủ động cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đáp ứng yêu cầu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ngay sau khi Nghị quyết của Quốc hội được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu và khẩn trương triển khai Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội.

“Sau khi có các văn bản đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, mặc dù là cuối ngày làm việc nhưng UBTVQH vẫn tổ chức phiên họp bất thường để cho ý kiến và xem xét quyết định các nội dung theo thẩm quyền, tạo điều kiện cho Chính phủ có thể ban hành sớm nhất Nghị quyết, đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay...”, ông Huệ cho hay.

Sau khi thảo luận, với 100% thành viên của UBTVQH tham gia biểu quyết tán thành, UBTVQH nhất trí ban hành Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thông qua Nghị quyết của UBTVQH đồng ý với 4 nội dung trong dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định khác với luật hiện hành.

Chủ tịch Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của UBTVQH, để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành với tinh thần gấp rút, đúng quy định pháp luật và tạo điều kiện cho Chính phủ ban hành Nghị quyết sớm nhất.

4 nội dung “khác luật”

Tại cuộc họp, UBTVQH đã xem xét quyết định 4 nội dung trong dự thảo quy định khác với quy định của luật hiện hành gồm: việc quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19; giao Bộ Y tế được quy định các thủ tục hành chính trong thông tư; việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 và việc giao Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân.

4 nội dung "khác luật" tại dự thảo Nghị quyết của Chính phủ là khác với quy định của các luật hiện hành gồm: Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 của UBTVQH.

Thứ nhất, về quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19, UBTVQH tán thành với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ với quy định “Quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19 đồng thời là giấy phép hoạt động” (quy định này khác với quy định Điều 42 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh), nhưng đề nghị bổ sung thời hạn hiệu lực của nội dung này đến hết ngày 31/12/2022 và chỉ áp dụng trong trường hợp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo kịch bản ứng phó dịch và điều kiện thực tiễn tại mỗi địa phương.

Thứ hai, về nội dung giao Bộ Y tế được quy định các thủ tục hành chính trong thông tư, UBTVQH đồng ý với quy định tại dự thảo Nghị quyết của Chính phủ giao Bộ Y tế được quy định các thủ tục hành chính trong thông tư theo thủ tục rút gọn để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch. UBTVQH đề nghị chỉ giới hạn phạm vi ban hành thủ tục hành chính ở các nội dung được nêu trong dự thảo Nghị quyết.

Thứ ba, về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19, UBTVQH đề nghị cần thực hiện theo hướng Ngân sách Nhà nước có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh liên quan trực tiếp đến dịch Covid-19. Đối với bệnh nhân mắc Covid-19 có các bệnh nền khác thì việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với các bệnh này phải thực hiện theo quy định Luật Bảo hiểm y tế và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Thứ tư, về nội dung giao Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, UBTVQH tán thành với quy định tại dự thảo Nghị quyết. Đó là giao Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. Đây là nội dung khác với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 của UBTVQH.

Theo UBTVQH, quy định như trên là phù hợp với bối cảnh rất nhiều địa phương đang phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt, nhưng đề nghị cần tăng cường sự lãnh đạo, kiểm tra chặt chẽ của cấp ủy ở các địa phương trong quá trình thực hiện, tránh lạm dụng quy định này để quyết định các nội dung không thực sự cấp bách, không trực tiếp liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.../.