Theo cập nhật của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), có 80 doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM vừa bị bổ sung vào danh sách các công ty có cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, trong đó có SHG (Tổng công ty cổ phần Sông Hồng), VVN (Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam), HNM (Công ty cổ phần sữa Hà Nội), CTN (Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm), HLA (Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu)...

Vì sao 80 doanh nghiệp trên sàn UPCoM bị hạn chế giao dịch?
Vì sao 80 doanh nghiệp trên sàn UPCoM bị hạn chế giao dịch?
80 doanh nghiệp trên sàn UPCoM vừa bị HNX đưa vào danh sách có cổ phiếu bị hạn chế giao dịch. Nguồn: HNX

Nguyên nhân 80 doanh nghiệp trên bị đưa vào danh sách các công ty có cổ phiếu bị hạn chế giao dịch là do đến nay các doanh nghiệp không công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, đồng thời không có biện pháp khắc phục.

Chừng nào các doanh nghiệp khắc phục được tình trạng trên thì HNX mới đưa ra thông báo cho phép các cổ phiếu trên trở lại giao dịch bình thường./.