Dự án được thực hiện trong vòng 10 năm (2005 đến 2015) tại các tỉnh là: Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Nghệ An và Thanh Hóa, Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp đã mang lại hiệu quả mạnh mẽ về kinh tế và tác động tích cực về xã hội và môi trường cho các cộng đồng địa phương.

Dự án đã hỗ trợ hoạt động đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khoảng 35.000 hộ. Qua đó, các hộ nông dân có thể dùng sổ đỏ để vay vốn lãi suất thấp từ nguồn vốn quay vòng của dự án do Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam quản lý.

“Đến nay, đây là dự án đầu tiên, và cũng là dự án duy nhất ở Việt Nam sử dụng phương pháp cho vay lại trong hoạt động trồng rừng tiểu điền, là hình thức được chứng minh bền vững hơn so với phương pháp truyền thống trợ cấp hoạt động trồng rừng,” bà Nguyễn Thị Thu Lan, Chuyên gia Cao cấp về Môi trường của WB, Chủ nhiệm dự án, cho biết.

Bên cạnh đó, cán bộ khuyến lâm của dự án thường xuyên tập huấn và cung cấp hỗ trợ trực tiếp tại hiện trường cho người dân về xây dựng kế hoạch kinh doanh rừng, lập dự toán, phương pháp trồng rừng, theo dõi và thu hoạch rừng.

Hiện, có khoảng 850 ha rừng đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật, xã hội và môi trường quốc tế nghiêm ngặt và được cấp Chứng nhận quản lý rừng quốc tế trong một chương trình cấp chứng chỉ thí điểm. Giá của rừng trồng có chứng chỉ cao hơn khoảng 30% so với rừng thường cùng loại.

Cùng với đó, có hơn 400 km đường lâm sinh đã được xây dựng và cải tạo giúp giảm thiểu chi phí vận chuyển, tăng năng suất lạo động, góp phần nâng cao thu nhập và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương. Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ xây dựng 86 chòi canh lửa và 102 bảng thông tin trên khắp vùng dự án để nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ rừng, giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Mặc dù dự án kết thúc vào tháng 3/2015, nhưng Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục vận hành thêm 20 năm nữa, vì vậy rất nhiều hộ gia đình sẽ cn được tiếp cận đến nguồn tín dụng này.

Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 100 triệu đô la Mỹ từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Quỹ tín thác Lâm nghiệp và Chính phủ Việt Nam.