Cập nhật ngày 25/02/2020 - 15:23:47

           

Ngành Hải quan chủ động kế hoạch chống thất thu trước tác động dịch Covid-19

- Nếu không có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách, thì với tác động từ dịch Covid-19, hoạt động xuất - nhập khẩu sẽ bị sụt giảm đáng kể.

Năm 2020, Tổng cục Hải quan được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách là 338.000 tỷ đồng, tăng 12,5% so với dự toán năm 2019. Vì vậy, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Chỉ thị 1040/CT-TCHQ về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ kế hoạch hành động công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết 02/NQ-CP và Nghị quyết 01-NQ/BCSĐ (ngày 3/1/2020) của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước  năm 2020.

Hoạt động xuất - nhập khẩu của Việt Nam bị ảnh hưởng lớn không chỉ từ dịp nghỉ Tết dài ngày, mà còn từ dịch Covid-19

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế; cải cách thủ tục hành chính, thủ tục hải quan, thủ tục quản lý thuế, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhóm công tác hải quan – doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị theo dõi tình hình thu ngân sách nhà nước; đánh giá tác động ảnh hưởng tới thu ngân sách nhà nước của việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các Hiệp định CPTPP, EVFTA; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước; chủ động theo dõi, đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 và các cam kết hội nhập quốc tế ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước đề xuất, báo cáo lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Bộ Tài chính.

Theo đó, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố cần rà soát, nắm chắc nguồn thu; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước phù hợp với đặc điểm, tình hình tại đơn vị; chủ động đánh giá tác động của các cam kết hội nhập quốc tế đến thu ngân sách nhà nước tại đơn vị mình.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố cần nắm chắc nguồn thu nhất là tình hình xuất nhập khẩu với Trung Quốc, bám sát tình hình hoạt động xuất – nhập khẩu của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn quản lý, nhất là các doanh nghiệp có hoạt động xuất – nhập khẩu với Trung Quốc, tình hình xuất khẩu hàng nông sản…, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị… để kịp thời có báo cáo, phản ánh phục vụ công tác điều hành ngân sách nhà nước …

Đồng thời, Tổng cục Hải quan tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các cục hải quan tỉnh, thành phố; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị và đưa ra các giải pháp thu hồi nợ phù hợp với thực tế; đôn đốc, theo dõi từng tháng, quý tình hình thu hồi và xử lý nợ thuế…

Theo cơ quan hải quan, những ngày đầu năm 2020, hoạt động xuất - nhập khẩu của Việt Nam bị ảnh hưởng lớn không chỉ từ dịp nghỉ Tết dài ngày, mà còn từ dịch Covid-19. Dù Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đang có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu kép là chống dịch hiệu quả, đồng thời đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, tuy nhiên, thực tế giao thương vẫn gặp nhiều khó khăn do các đối tác, nhất là thị trường Trung Quốc, đang tập trung chống dịch./.

Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu tháng 01/2020 đạt 18,2 tỷ USD, giảm 19,4% so với tháng 12/2019; tổng trị giá nhập khẩu đạt 18,42 tỷ USD, giảm 17,4% so với tháng 12/2019. Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong tháng đầu tiên năm 2020 có mức thâm hụt 232 triệu USD, trái ngược với xu hướng thặng dư của tháng 1/2019.

Còn tính lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/2, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 27,86 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ 2019; kim ngạch nhập khẩu đạt 28,27 tỷ USD, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/2, Việt Nam nhập siêu 410 triệu USD.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan