(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 15, tháng 5 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Lại Cao Mai Phương

Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc

Nguyễn Thị Bích Trâm

Huỳnh Thị Tuyết Trinh

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh