Cập nhật ngày 30/10/2015 - 14:10:13

           

Đã có 16.198 DN "hồi sinh" trong 10 tháng năm 2015

- Thống kê của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh,cả nước đã có 16.198 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động không đăng ký nay quay trở lại hoạt động, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, theo báo cáo về tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2015 của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 10/2015, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.195 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 65.155 tỷ đồng, tăng 30,6% về số doanh nghiệp và tăng 46,4% về số vốn đăng ký so với tháng 9 năm 2015. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 10 của cả nước là 679 doanh nghiệp, tăng 1,0% so với tháng 9 năm 2015.     

Tính chung 10 tháng đầu năm 2015, cả nước có 77.542 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 486.088 tỷ đồng, tăng 29,2% về số doanh nghiệp và tăng 37,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đầu năm 2015 là 1.157,1 nghìn lao động, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Đa số các các khu vực trong nước đều tăng cao về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập, điển hình là khu vực là Đồng bằng Sông Hồng tăng 34,1%. Chỉ có duy nhất khu vực Tây Nguyên là có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm (Biểu đồ).


 

Trong 10 tháng đầu năm 2015, một số doanh nghiệp ở các lĩnh vực gia nhập thị trường tăng cao so với cùng kỳ năm 2014, như: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 87%; Kinh doanh bất động sản tăng 86,8%...

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong 10 tháng đầu năm 2015 của cả nước là 7.641 doanh nghiệp, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này: có 2.779 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 36,4%; 2.088 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 27,3%; 1.650 doanh nghiệp tư nhân chiếm 21,6% và 1.124 công ty cổ phần chiếm 14,7%.

Đa phần số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 93,7% trên tổng số doanh nghiệp giải thể (cùng kỳ năm 2014 tỷ lệ này là 93,9%) (Bảng). Điều này phần nào cho thấy, các doanh nghiệp có quy mô lớn thường được tổ chức tốt hơn, có trình độ quản lý, nguồn lao động và công nghệ sản xuất phát triển so với doanh nghiệp quy mô nhỏ nên có sức đề kháng và hoạch định chiến lược kinh doanh tốt hơn.

Đáng chú ý, trong 10 tháng đầu năm 2015, ngành, lĩnh vực có tình hình doanh nghiệp giải thể tăng cao nhất là ở lĩnh vực Thông tin và truyền thông (tăng 122%).

Một điểm sáng khác đó là cũng trong 10 tháng đầu năm 2015, cả nước đã có 16.198 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động không đăng ký nay quay trở lại hoạt động, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, các giải pháp của Chính phủ, bộ, ngành và địa phương được ban hành đã phát huy tác dụng và hỗ trợ khu vực doanh nghiệp phát triển./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan