Cập nhật ngày 16/10/2015 - 16:48:27

           

Đại hội Đảng biểu Đảng bộ TP. Đà Nẵng thành công tốt đẹp

- Chủ đề Đại hội, đồng thời cũng là mục tiêu, động lực phấn đấu của thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2015-2020 là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đồng thuận, huy động mọi nguồn lực để phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”.

Từ ngày 15-17/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra với sự có mặt của 350 đại biểu chính thức đại diện cho 49.556 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Kinh tế duy trì mức tăng trưởng cao

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX trình bày tại Đại hội nêu rõ: 05 năm qua (2011-2015), trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đà Nẵng đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng 9,7%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước và đến năm 2015 ước đạt 45.885 tỷ đồng, bằng 1,6 lần năm 2010; GRDP bình quân đầu người được nâng lên rõ rệt, năm sau cao hơn năm trước, đến năm 2015 ước đạt 56,8 triệu đồng, tương đương 2.704 USD, gần bằng 2 lần năm 2010.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; đến năm 2015 tỷ trọng dịch vụ trong GRDP ước đạt 61,7%, công nghiệp - xây dựng 36,2% và nông nghiệp 2,1%, từng bước thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trên cơ sở chú trọng nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ và tỷ trọng hàm lượng kỹ thuật, công nghệ cao trong các ngành sản xuất. Cơ cấu các thành phần kinh tế chuyển dịch tích cực...

Nhìn chung, kinh tế Thành phố duy trì được mức tăng trưởng cao; chất lượng tăng trưởng một số mặt được cải thiện, môi trường đầu tư thông thoáng. Thu hút đầu tư phát triển công nghệ cao đạt kết quả bước đầu, góp phần định hình được một số ngành, sản phẩm có giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ cao, làm động lực phát triển. Hoạt động đối ngoại được mở rộng, vị thế Thành phố ngày càng được nâng cao.

Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đô thị đạt kết quả tốt, nhiều công trình trọng điểm quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp được hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới về đô thị theo hướng Thành phố văn minh, bền vững, thân thiện. Chủ trương xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện, khả năng về đích sớm so với kế hoạch đề ra.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội phát triển khá, phù hợp với phát triển kinh tế và vị thế mới của thành phố. Nhiều chính sách an sinh, phúc lợi xã hội mang đậm tính nhân văn, gắn với Chương trình thành phố "5 không" và "3 có" được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đối tượng chính sách, hộ nghèo. Công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, Đà Nẵng cũng còn những mặt hạn chế, như: Kinh tế - xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là quy mô kinh tế còn nhỏ, tích lũy để đầu tư còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng đô thị có mặt chưa đồng bộ. Chất lượng giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực chưa đồng đều. Đời sống, việc làm của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, mức sống chậm được cải thiện...

Tập trung thực hiện các đột phá chiến lược

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua; khẳng định Đà Nẵng là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, với vai trò là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đà Nẵng phải đi đầu trong phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển trong vùng.

Để làm được điều đó, Thành phố cần tập trung thực hiện tốt các đột phá chiến lược, tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng để kinh tế phát triển theo chiều sâu, dựa trên ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh. 

Thành phố cần đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn trong và ngoài nước, ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, viễn thông, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; phát triển đa dạng các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phát huy tốt vai trò trung tâm dịch vụ, thương mại, tài chính - ngân hàng, y tế, giáo dục và đào tạo của khu vực. 

Thành phố phát triển nhanh du lịch, coi đây là mũi nhọn kinh tế; phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp; xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến; nâng cao chất lượng, kết quả xây dựng nông thôn mới; đầu tư nâng cấp hệ thống cảng biển, nâng cao năng lực khai thác hải sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, phấn đấu trở thành một trung tâm kinh tế biển của khu vực và cả nước. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý đô thị, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, sánh vai với các thành phố trong khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị, Đà Nẵng cần tập trung phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đồng bộ với tăng trưởng kinh tế, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách với người có công và các đối tượng xã hội. 

Đặc biệt, Đà Nẵng cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong Đảng bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong thời kỳ mới và quan tâm phát triển đảng viên, cơ sở chính trị trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước phù hợp bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng sắp tới.

 

Đại hội cũng thảo luận, đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2020: xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn, một động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh của cả nước; tạo nền tảng vững chắc xây dựng Đà Nẵng sớm trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại./.

Sáng 16/10, Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI. Theo đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách 58 đồng chí ứng cử để Đại hội bầu 52 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI. 

Ông Nguyễn Xuân Anh (Phó Bí thư Thành ủy đương nhiệm) giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Hai ông Võ Công Trí (Phó Bí thư Thành ủy đương nhiệm) và Huỳnh Đức Thơ (Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND TP) được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy.

Ông Nguyễn Xuân Anh (sinh ngày 01/01/1976) có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Trước khi giữ chức Phó Bí thư Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh đã kinh qua các chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư TP. Đà Nẵng, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Liên Chiểu, sau đó là Phó Bí thư Quận ủy Liên Chiểu rồi Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Lê Vân
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan