TS. HOÀNG HỒNG HIỆP - Quyền Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ,

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 27, tháng 9 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây