Cập nhật ngày 28/12/2018 - 16:43:28

           

Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội: Một năm hoạt động thành công

- Ngày 27/12/2018 tại Hà Nội, Đảng bộ các Khu công nghiệp (KCN) và Chế xuất (CX) Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Ngọc Thu - Phó phòng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phạm Khắc Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội; đồng chí Lê Quang Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội cùng toàn thể các đại biểu đến từ các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ các KCN và CX Hà Nội.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Khắc Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội biều dương những cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ đảng viên trực thuộc Đảng bộ các KCN và CX Hà Nội đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng và phát triển KCN năm 2018. Bí thư Phạm Khắc Tuấn nhấn mạnh, nhiệm vụ của các đại biểu tại Hội nghị là đánh giá khách quan công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ các KCN và CX Hà Nội trong năm 2018. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành Đảng bộ. Bí thư Phạm Khắc Tuấn đề nghị các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận nghiêm túc để đóng góp cho sự thành công của Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội Phạm Khắc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy các KCN và CX Hà Nội, đồng chí Lê Quang Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội đã đánh giá khái quát những kết quả mà Đảng bộ các KCN và CX Hà Nội đã đạt được trong năm 2018.

Theo đó năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy các KCN và CX Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong việc tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cơ sở đảng, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, chất lượng sinh hoạt đảng. Định kỳ hàng tháng Ban thường vụ họp để kịp thời giải quyết các công việc thường xuyên cũng như các công việc đột xuất, phát sinh trong tháng. Sau mỗi buổi họp đều có kết luận nội dung triển khai, có lộ trình, tiến độ thời gian để thực hiện nhiệm vụ; có bộ phận theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở tiếp độ của các Ban Đảng bám sát các chương trình, kế hoạch đầu năm, tình hình thực tế và chỉ đạo của cấp trên để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo công việc được giải quyết kịp thời thông suốt. Tổng số năm 2018 Ban Thường vụ đã ban hành 71 kết luận các cuộc họp để triển khai nhiệm vụ; đã xây dựng 38 kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nội dung các chương trình, kế hoạch đã được Ban Thường vụ lựa chọn phù hợp với thực tiễn cần thiết của Đảng bộ, có các nội dung, chỉ tiêu rõ ràng, làm cơ sở cho việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá trong quá trình điều hành thực hiện, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018 của Đảng bộ.

Kết quả, năm 2018, hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN - CX Hà Nội đã có nhiều bước tiến mới, thúc đẩy hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các KCN và CX Hà Nội đi lên tầm cao mới, cụ thể:  Thu hút đầu tư vào các KCN và KCX Hà Nội đạt được con số đầy ấn tượng, ước khoảng 500 triệu USD (quy đổi), đạt 125% so với kế hoạch, tăng 42% so với năm 2017; doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ước đạt trên 7,24 tỷ USD, tăng 6,5 %  so với năm 2017; nộp ngân sách ước đạt trên 209 triệu USD, tăng 16 % so với năm 2017; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,26 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm 2017; tổng số lao động làm việc tại các KCN có 150.000 người.

Công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy các KCN và CX Hà Nội có chuyển biến tốt. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ngày càng được nâng lên. Số lượng chi, đảng bộ thành lập mới, đảng viên kết nạp mới đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Các đồng chí Bí thư, phó Bí thư chi, đảng bộ đã từng bước nâng cao được kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đảng.

Năm 2018, các đảng viên trong toàn Đảng bộ đã bám sát chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Đảng ủy, từng bước khắc phục khó khăn, chủ động khai thác thông tin, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; cơ bản đã hoàn thành tốt các công việc được giao, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ.

Đảng bộ đã kịp thời tuyên truyền, các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến các chi, đảng bộ trực thuộc và các doanh nghiệp trong KCN, góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong các KCN ổn định tư tưởng, không có biểu hiện diễn biến phức tạp, luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

Các kết luận tại các cuộc họp Ban chấp hành, Ban thường vụ, các cuộc họp giao ban cơ quan và làm việc với các chi, đảng bộ trực thuộc được các đơn vị triển khai nghiêm túc, đảm bảo thời gian và tiến độ. Nhiều tổ chức đảng trong các doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn trong các KCN và phát triển doanh nghiệp ngày một đi lên.

Phó Bí thư Đảng ủy Lê Quang Long cho biết, những kết quả mà Đảng bộ các KCN và CX Hà Nội đã gặt hái được trong năm 2018 sẽ là động lực để mỗi đảng viên nhận thức rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình, qua đó đóng góp tích cực và hiệu quả hơn cho cơ quan, doanh nghiệp và sự nghiệp phát triển các KCN của thành phố. Phó Bí thư Đảng ủy Lê Quang Long khẳng định, năm 2019, Đảng ủy các KCN và CX Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội và các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn Hà Nội đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch trong công tác phát triển KCN và công tác xây dựng Đảng, cụ thể:

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội  Lê Quang Long đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ các KCN và CX Hà Nội trong năm 2018

Thu hút đầu tư đạt khoảng 400 triệu USD (quy đổi); doanh thu đạt 7.700 triệu USD, tăng khoảng 6,3% so với năm 2018; nộp ngân sách nhà nước đạt 242 triệu USD, tăng khoảng 15,7%; xuất khẩu đạt 4.750 triệu USD, tăng khoảng  11,5%; nhập khẩu đạt 3.900 triệu USD, tăng khoảng 5,4%.

Đẩy mạnh cải cách hành chính: tăng số lượng thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; công khai, minh bạch quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

100% đảng viên của Đảng bộ được học tập và quán triệt, triển  khai các nghị quyết của Trung ương; Tổ chức 03 lớp bồi dưỡng quần chúng ưu tú tìm hiểu về Đảng; 02 lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Thành lập mới 10 tổ chức cơ sở Đảng, kết nạp mới 100 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; thành lập mới 11 tổ chức công đoàn. Có từ 60% số CĐCS đạt tiêu chuẩn “CĐCS vững mạnh”. Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phấn đấu giữ vững Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thành lập mới 5-7 tổ chức Đoàn thanh niên trong các KCN...

Lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lớn thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ (2020-2025).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá khách quan những thành tích mà Đảng bộ các KCN và CX Hà Nội đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng và công tác phát triển KCN năm 2018. Ngoài ra, các đại cũng phát biểu tham luận sôi nổi về các chủ đề liên quan đến công tác lãnh đạo của Chi bộ trong việc tham mưu hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; vai trò của tổ chức Đảng trong việc giữ gìn an ninh trật tự trong các KCN; vai trò củả tổ chức Công đoàn trong việc tham mưu với chủ doanh nghiệp quan tâm đến đời sống, việc làm của người lao động…

Các đại biểu cũng chỉ rõ công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp tại các KCN còn nhiều hạn chế như: Nội dung, phương thức hoạt động của một số tổ chức đảng, đoàn thể vẫn còn tẻ nhạt nên chưa khuyến khích được quần chúng tham gia tích cực vào các phong trào thi đua; Số lượng tổ chức đảng, đoàn thể, số lượng đảng viên, đoàn viên trong doanh nghiệp được phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có trong các KCN. Cấp ủy, Lãnh đạo Đoàn thể chưa phát huy được vai trò trong công tác tham gia với chủ doanh nghiệp về chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh…

Kết luận và bế mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội Phạm Khắc Tuấn tổng kết, đánh giá tổng quát kết quả Hội nghị. Bí thư Tuấn nhấn mạnh những nội dung các đại biểu kiến nghị và phát biểu tham luận rất cụ thể, đúng và sát với tình hình thực tế tại các cơ sở Đảng. Bí thư Tuấn cho rằng, năm 2019 công tác nắm bắt diễn biến tình hình hoạt động tại cơ sở để chỉ đạo hiệu quả cần phải có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên; các lãnh đạo chi bộ hướng dân sinh hoạt cần tinh gọn, nhận thức tốt để triển khai công việc hiệu quả; tổ chức thời điểm họp phải phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở, hàng quý họp một lần tại mỗi KCN. Về nhiệm vụ cụ thể:

Khối cơ quan quản lý nhà nước về KCN cần triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, dịch vụ công, tin học; công tác chuẩn bị đầu tư, xúc tiến và thu hút đầu tư. Khối doanh nghiệp làm tốt công tác phát triển đảng tại cơ sở, tham gia đóng góp với chủ sử dụng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng tổ chức Đảng, phải thể hiện rõ vai trò của đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Khối đoàn thể phải nắm bắt chặt chẽ, sát sao mọi hoạt động tại cơ sở; quan tâm đến người lao động và đóng góp tích cực cho doanh nghiệp.

 Ghi nhận những đóng góp tích cực và hiệu quả của các tổ chức cơ sở đảng trong năm 2018, tại Hội nghị, Đảng bộ các KCN và CX Hà Nội đã khen thưởng cho 11 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ; 43 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 8 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ./.

Đồng chí Đoàn Minh Đức - Đảng ủy viên, Chánh văn phòng Đảng ủy các KCN và CX Hà Nội 

Đại diện các tổ chức cơ sở Đảng nhận Giấy khen của Đảng bộ các KCN và CX Hà Nội

Nguyễn Hằng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan