Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã tham dự Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết, giai đoạn 2011-2015, Bộ đã triển khai cổ phần hóa 137 doanh nghiệp, tăng 67 doanh nghiệp so với kế hoạch phê duyệt.

Đến hết năm 2015, sẽ hoàn thành IPO 124 doanh nghiệp, trong đó có 12 tổng công ty, thực hiện nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổng số tiền: 1.701 tỷ đồng (chưa bao gồm Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV))

Về cổ đông chiến lược, trong 12 tổng công ty hoàn thành cổ phần hóa, 07 tổng công ty tìm được nhà đầu tư chiến lược và thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược trước khi IPO; 01 tổng công ty đang đàm phán với nhà đầu tư nước ngoài (ACV); 01 tổng công ty đã công bố tiêu chí cổ đông chiến lược (ACV); Có 4/12 tổng công ty không bán hết số lượng cổ phần theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt.

Đến nay, đã hoàn thành cổ phần hóa 10 đoạn quản lý đường thủy, còn đối với Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương đã hoàn thành bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, IPO và bán cho cán bộ công nhân viên, dự kiến chuyển sang hoạt động là công ty cổ phần vào tháng 01/2016; Bệnh viện Nam Thăng Long dự kiến hoàn thành việc cổ phần hóa trong quý II/2016.

Đồng thời, Bộ GTVT đã báo cáo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho tiếp tục thí điểm cổ phần hóa 10 đơn vị sự nghiệp trong năm 2015.

Đối với công tác thoái vốn, đến nay, Bộ đã hoàn thành việc thoái vốn tại 113 doanh nghiệp, trong đó có 07 công ty mẹ - tổng công ty và 106 doanh nghiệp thành viên thuộc các Tổng công ty với tổng số tiền thu về trên 4.399,3 tỷ đồng.

Giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn tất thủ tục bàn giao phần vốn nhà nước tại 06 công ty cổ phần với tổng số vốn là 581 tỷ đồng cho SCIC. Đối với các doanh nghiệp thuộc diện bàn giao vốn nhà nước về SCIC, sau khi thực hiện thoái vốn, nếu doanh nghiệp nào chưa hoàn thành thoái hết, Bộ sẽ bàn giao phần vốn nhà nước còn lại tại doanh nghiệp về SCIC theo quy định.

Trong 05 năm 2011 - 2015, Bộ đã hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại 50 doanh nghiệp, bao gồm: Chuyển 10 doanh nghiệp thuộc Cục Hàng hải Việt Nam về 2 Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và miền Nam; chuyển 24 doanh nghiệp từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam về các Tổng công ty XDCT giao thông 1, 4, 5, 6 và Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long; chuyển Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa (doanh nghiệp thuộc Bộ) về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Vận tải thủy.

Ngoài ra, Bộ đã hợp nhất 03 tổng công ty Cảng hàng không thành 01 tổng công ty; phá sản 02 doanh nghiệp; giải thể 01 doanh nghiệp, bán 01 doanh nghiệp; thành lập mới 09 doanh nghiệp.

Cũng theo Thứ trưởng, trong giai đoạn từ 2011-2014, tổng doanh thu của 18 Tổng công ty thuộc Bộ đã tăng trưởng 15,28%. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 194,84%, bình quân tăng 48,7%/năm; nộp ngân sách nhà nước tăng 51,52%, bình quân tăng 12,85%/năm; thu nhập bình quân người lao động tăng 32,28%, bình quân tăng 8,07%/năm.

Về số lượng lao động dôi dư trong quá trình thực hiện 05 năm (2011 - 2015) là trên 20.000 người, với tổng số tiền đã chi trả cho người lao động dôi dư khoảng 750 tỷ đồng từ nguồn thu tái cơ cấu doanh nghiệp và nguồn ngân sách cấp, tạm ứng.

Đánh giá cao thành quả của Bộ Giao thông vận tải trong công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định, Bộ Giao thông vận tải đã đi đầu trong thực hiện đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, thể hiện sự tích cực, tác động mạnh mẽ vào lĩnh vực này là thoái vốn ở nơi nhà nước không cần nắm giữ và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ tốt hơn số lượng và chất lượng dịch vụ cho người dân.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá cao tính hiệu quả trong việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa, đổi mới hoạt động của doanh nghiệp nhà nước của Bộ.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục rà soát các DNNN để cổ phần hóa. Những DNNN đã cổ phần hóa rồi nhưng chưa tìm được nhà đầu tư chiến lược thì tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư này.

Đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT cần có sơ kết việc thực hiện thí điểm chuyển thành công ty cổ phần trước khi làm rộng rãi ra các đơn vị khác.

“Phải chứng minh được hiệu quả rõ thì sẽ làm”, Phó Thủ tướng nói./.