Nắm bắt cơ hội - Hướng tới tương lai

Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Quý Mão 2023, hôm nay (ngày 11/1), Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban liên lạc hưu trí Cơ quan cùng Công đoàn Bộ phối hợp tổ chức gặp mặt toàn thể cán bộ hưu trí của Bộ mừng thọ, đón xuân và chúc Tết Quý Mão 2023.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông thay mặt lãnh đạo Bộ kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ, các bác, các cô, chú… dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

9 nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2023 của ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê
Các cán bộ hưu trí ngành Kế hoạch và Đầu tư tại buổi gặp mặt. Ảnh: MPI

Chia sẻ với các thế hệ cán bộ hưu trí về những kết quả tích cực mà ngành Kế hoạch – Đầu tư và Thống kê đạt được trong năm 2022, Thứ trưởng cho biết, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, ti Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Kế hoạch - Đầu tư, diễn ra ngày 04/01/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê nói chung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, góp phần quan trọng vào thành tựu của đất nước ta trong năm 2022. Trong đó, nổi bật là phát huy vai trò tích cực trong công tác truyền thông, giải trình về định hướng điều hành chính sách và kết quả kinh tế - xã hội, qua đó góp phần đáng kể tạo đồng thuận xã hội, ổn định tâm lý thị trường...

“Với chức năng là cơ quan tham mưu, tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng các kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tế, phát huy nội lực kết hợp với tranh thủ đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phục hồi và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước…”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của ngành Kế hoạch - Đầu tư trong năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, giữ vững ngọn cờ đổi mới và cải cách, không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm, vì lợi ích chung của đất nước, của dân tộc… Đồng thời, đề ra phương châm cho ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2023, đó là “Nắm bắt cơ hội - Hướng tới tương lai”…

Tập trung triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm

Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, trong năm 2023, ngành Kế hoạch – Đầu tư tập trung triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nâng cao năng lực phân tích dự báo, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu về tính kịp thời, chính xác và chất lượng công tác tham mưu điều hành kinh tế vĩ mô, công tác tham mưu cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là trong bối cảnh dự báo năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn, thách hơn, nhiều cạnh tranh gay gắt hơn, nhiều yếu tố bất định hơn so với năm 2022.

Thứ hai, làm tốt hơn công tác chủ động tham mưu, xây dựng thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, thể chế hóa pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện, tháo gỡ vướng mắc.

Thứ ba, thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy đổi mới sáng tạo; thúc đẩy nhanh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; xây dựng và hoàn thiện các thể chế, chính sách để cụ thể hóa các mô hình kinh tế mới, phù hợp với thay đổi, xu hướng thế giới ngày nay như: Kinh tế số, kinh tế ban đêm, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…

9 nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2023 của ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê
Theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước... Ảnh: MPI

“Trong năm 2023, Bộ sẽ hoàn thiện cơ sở vật chất Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại Láng - Hòa Lạc, tiếp tục học hỏi kinh nghiệm các nước trên thế giới cho Trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Có cơ chế phù hợp để xây dựng, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước, liên kết với các trung tâm, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu trên thế giới. Xác định và tập trung vào một số ngành, lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế, có thể tận dụng, đi tắt đón đầu cùng xu thế phát triển xanh của thế giới; hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam…”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực đang quản lý của Bộ, tiếp tục duy trì vị trí số 2 và phấn đấu trở thành vị trí số 1 về chuyển đổi số theo xếp hạng chuyển đổi số các bộ, ngành Trung ương do Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số thực hiện.

Thứ năm, phải hoàn thành và trình phê duyệt toàn bộ các quy hoạch còn lại (quy hoạch vùng, tỉnh và quy hoạch ngành quốc gia trong năm 2023) bảo đảm chất lượng và coi đây là cơ hội tổ chức, sắp xếp lại không gian phát triển, nhằm phát huy được tiềm năng, tận dụng được thế mạnh của từng vùng, khu vực, địa phương, từng ngành và lĩnh vực, tạo ra các động lực và cực tăng trưởng mới cho đất nước.

Thứ sáu, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác công - tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát, phân bổ nguồn lực, giám sát đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.

Thứ bảy, tiếp tục thực hiện tốt công tác thống kê theo phương châm phải “đúng - đủ - sạch – sống” để hình thành cơ sở dữ liệu đầy đủ, quan trọng giúp công tác hoạch định chính sách kịp thời, hiệu quả.

Thứ tám, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu mối hợp tác liên Chính phủ giữa Việt Nam và Lào trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi.

Thứ chín, làm tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính, bản lĩnh, trí tuệ./.