AAA dự kiến lợi nhuận năm 2022 tăng 66%
AAA tiếp tục giữ vững vị trí doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa bao bì ở Việt Nam, vươn lên trở thành nhà sản xuất bao bì thân thiện với môi trường hàng đầu Đông Nam Á

Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 tăng 66% so với mức thực hiện của năm 2021 (324 tỷ đồng), đến từ 3 động lực chính. Thứ nhất, hoạt động kinh doanh bất động sản khu công nghiệp BĐS KCN của AAA sắp có thêm KCN An Phát 1 đi vào khai thác. Thứ hai, AAA tăng tỷ trọng đóng góp của bao bì công nghiệp và bao bì tự hủy – mảng kinh doanh đang có biên lợi nhuận cao. Thứ ba, Công ty giảm chi phí vận tải và các chi phí phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong bối cảnh bình thường mới.

Năm 2021, AAA đạt doanh thu thuần hợp nhất 13.143 tỷ đồng, tăng trưởng 77% so với thực hiện năm 2020 và hoàn thành 146% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 324 tỷ đồng, hoàn thành 59% kế hoạch LNST và tăng 14% so với cùng kỳ. Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ so giá hạt nhựa tăng, khiến doanh thu mảng bao bì và thương mại hạt nhựa tăng mạnh. Đồng thời Công ty đẩy mạnh khai thác bất động sản khu công nghiệp. Tuy nhiên dù hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận chủ yếu do chi phí vận tải tăng mạnh, khiến chi phí bán hàng tăng. Đồng thời năm 2021, các chi phí phòng chống dịch bệnh, đóng góp cho các quỹ vaccine, đảm bảo phúc lợi cho người lao động tăng khiến chi phí quản lý tăng.

Về lĩnh vực bất động sản công nghiệp, năm 2021, AAA đạt doanh thu thuần đạt 413 tỷ đồng, gấp 5,7 lần năm 2020. Công ty đẩy mạnh khai thác KCN Kỹ thuật cao An Phát với nhiều khách hàng cho thuê mới. Đặc biệt, năm 2021 Khu công nghiệp mới - KCN An Phát 1 (trước đây KCN Quốc Tuấn - An Bình) với tổng diện tích 180ha và diện tích thương mại là 130ha đã nhận được cấp Chứng nhận đầu tư. Quỹ đầu tư Actis đã tham gia đầu tư 20 triệu USD vào dự án, cùng phát triển dự án KCN An Phát 1. Trong năm 2021, các công việc đã được triển khai theo tiến độ để đưa KCN đi vào khai thác năm 2022.

Về mục tiêu tổng quan của năm, AAA cho biết, Công ty sẽ tiếp tục giữ vững vị trí doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa bao bì ở Việt Nam, vươn lên trở thành nhà sản xuất bao bì thân thiện với môi trường hàng đầu Đông Nam Á; tiếp tục tăng công suất vận hành nhà máy bao bì công nghiệp. Cùng với đó, AAA sẽ phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước, trong đó chú trọng lĩnh vực xuất khẩu vào các thị trường tiêu thụ lớn ở Châu Âu, Châu Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục phát triển các sản phẩm nhựa thân thiện môi trường tại thị trường nội địa. Công ty cũng sẽ tiếp tục cải thiện hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính. Nâng cao trình độ quản lý, áp dụng các sáng kiến sản xuất để tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp./.