Tiếp tục chương trình AIPA-42, theo Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự phiên họp của Ủy ban Kinh tế để thảo luận và thông qua Nghị quyết về: “Phục hồi kinh tế hậu Covid-19: Hợp tác du lịch trong ASEAN”. Ý kiến từ đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội/Nghị viện các nước cho rằng, chủ đề này có tính thời sự và rất phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Việc hợp tác du lịch trong ASEAN hậu Covid-19 là một quá trình lâu dài, đòi hỏi nỗ lực thường xuyên, liên tục và cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia thành viên.

Góp ý cho dự thảo Nghị quyết, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đề nghị Nghị viện các nước ASEAN tập trung tham gia chặt chẽ vào quá trình triển khai các kế hoạch phục hồi ASEAN hậu đại dịch hướng tới sự ổn định và phát triển trong khu vực, đặc biệt là Quỹ ASEAN Ứng phó Covid-19; Sáng kiến tăng cường sức mạnh tổng hợp của ASEAN ứng phó với các thảm họa thiên tai; khẩn trương triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về An ninh và Tự cường vắc-xin, Kho Dự trữ trang thiết bị y tế ASEAN và Khung phục hồi tổng thể ASEAN. Đề nghị Nghị viện các nước ủng hộ Tầm nhìn Du lịch ASEAN đến năm 2025, hướng tới du lịch trách nhiệm và bền vững; thúc đẩy phục hồi xanh và đa dạng văn hóa trong du lịch; khuyến khích xây dựng cơ chế “bong bóng du lịch”, thiết lập “hành lang xanh”, tạo ra các tuyến đường đặc biệt đến các địa điểm du lịch tại các quốc gia thành viên.

AIPA-42 bàn cách phục hồi kinh tế hậu Covid-19
Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam Phạm Thị Hồng Yến phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Quốc hội

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam còn đề xuất các quốc gia cùng nhau tạo dựng nền tảng để phục hồi du lịch trong dài hạn và sẵn sàng ứng phó với các khủng hoảng, đồng thời ASEAN cần tập trung nguồn lực hỗ trợ lĩnh vực du lịch trong giai đoạn khủng hoảng do tác động của dịch bệnh. Bên cạnh cần thực hiện đánh giá các rủi ro lớn có thể ảnh hưởng đến lĩnh vực du lịch như: thảm họa thiên nhiên, sự kiện thời tiết khắc nghiệt, khủng bố, bất ổn chính trị..., cũng cần thúc đẩy thành lập các quỹ phục hồi du lịch ở cấp quốc gia để kịp thời hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp trong khủng hoảng, rủi ro tương lai.

Những nội dung đề xuất trên của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao của các Nghị viện thành viên AIPA, nên được bổ sung vào dự thảo Nghị quyết.

Sau quá trình thảo luận kỹ lưỡng và đi đến thống nhất cao, Nghị viện các nước thành viên AIPA đã thông qua Nghị quyết về “Phục hồi kinh tế sau đại dịch: Hợp tác du lịch trong ASEAN”. Nội dung này gắn với Chiến lược Du lịch ASEAN 2016-2025, trong đó cung cấp các biện pháp phối hợp để các quốc gia thành viên ASEAN chủ động ứng phó với tác động của đại dịch đối với ngành du lịch, được kỳ vọng sẽ giúp ngành này phục hồi để dần gia tăng đóng góp trở lại cho các nền kinh tế ASEAN hậu Covid-19./.