Trong quý II/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 1.558,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so với quý trước và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3.098,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 tăng 11,3%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,7% (cùng kỳ năm 2023 tăng 8,8%).

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng tích cực trong tháng 6/2024
Doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 2.398,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 4,9%).

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 2.398,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 4,9%). Trong đó, hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,6%; may mặc tăng 9,6%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 2,4%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 12,9%.

Một số địa phương có doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2024 tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Quảng Ninh tăng 9,5%; Hải Phòng tăng 9%; Đà Nẵng tăng 7,8%; Cần Thơ tăng 7,6%; Hà Nội tăng 6,6%; TP. Hồ Chí Minh tăng 6,3%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 356,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống sáu tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 25,2%; Đà Nẵng tăng 22,2%; Hải Phòng tăng 15,0%; Hà Nội tăng 11,3%; Cần Thơ tăng 11,2%; TP. Hồ Chí Minh tăng 8,1%.

Doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng năm 2024 ước đạt 29,4 nghìn tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước, do các địa phương ngay từ đầu năm đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, thu hút khách trong nước và quốc tế.

Doanh thu dịch vụ khác nửa đầu năm 2024 ước đạt 314,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Con số này phản ánh cầu tiêu dùng trong nước 6 tháng năm 2024 phục hồi, nhưng vẫn thấp. Theo đó, cần triển khai tích cực đồng bộ và hiệu quả các chính sách giảm thiểu tác động tăng giá hàng hóa từ việc tăng lương cơ sở áp dụng từ ngày 01/7/2024, tránh tình trạng “tát giá theo mưa”.

Mặt khác, giảm lãi suất cho vay; điều chỉnh chính sách thuế, phí và các khoản nộp ngân sách nhà nước phù hợp.

Bên cạnh đó, bình ổn giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dịch vụ. Ổn định nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, kết hợp đẩy mạnh triển khai các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa, đặc biệt là các chương trình kết nối cung, cầu trên nền tảng số, thương mại điện tử.

Thúc đẩy hoạt động du lịch thông qua việc đẩy mạnh hoạt động ngoại giao du lịch, thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024. Đồng thời triển khai các hoạt động kích cầu du lịch nội địa tại các địa phương có lợi thế./.