Bộ Tài nguyên và Môi trường: Gần 8.000 ý kiến nhân dân góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Tính đến ngày 13/3, đã có 7.979 lượt ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên cả nước góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến 13/3, đã có 7.979 lượt ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên cả nước góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thông qua website lấy ý kiến nhân dân của Bộ, tại địa chỉ https://luatdatdai.monre.gov.vn.

Nội dung góp ý của các tổ chức, cá nhân tập trung nhiều nhất vào các nội dung: chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.

Ngoài ra, từ giữa tháng 2 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Tổ trưởng Tổ biên tập dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cho biết, qua tổng hợp nội dung tại các hội nghị, hội thảo, phần lớn ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề: quy định chung; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; cơ chế, chính sách tài chính đất đai, giá đất; đất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổ biên tập dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã thảo luận để thống nhất các nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại 3 hội nghị, hội thảo, trong đó tập trung vào các nội dung, như: giá đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đất cho đồng bào dân tộc thiểu số…

Dựa trên các ý kiến góp ý, Tổ biên tập dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện hồ sơ dự thảo luật trước ngày 27/3; trình Chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và dự thảo luật đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 01/4/2023; báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5/4.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 trước ngày 25/4./.