Hancorp là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng được thành lập năm 1982. Năm 2014, Hancorp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ hơn 1.410 tỷ đồng. Năm 2015, Hancorp trở thành công ty đại chúng. Năm 2016, cổ phiếu của Hancorp đăng ký giao dịch trên UPCoM tại HNX với mã chứng khoán HAN. Giá chào sàn cổ phiếu này năm 2015 là 12.500 đồng/cổ phần.

Bộ Xây dựng là cổ đông lớn, nắm giữ cổ phần chi phối của Hancorp với 98,83%. Hancorp có 6 công ty con, 15 công ty liên kết, và có vốn đầu tư tại 16 công ty khác. Với địa bàn kinh doanh rộng khắp, Hancorp là một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thi công xây lắp và nhà đầu tư về hạ tầng và khu đô thị mới. Ngoài ra Hancorp còn thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Hiện Hancorp đang quản lý và thực hiện 16 dự án bất động sản với tổng diện tích sàn hơn 152.000 m2, 12 công trình xây lắp với tổng giá trị hợp đồng hơn 450 tỷ đồng. Doanh thu của công ty chủ yếu đến từ hoạt động xây lắp (chiếm 52%), kinh doanh bất động sản (chiếm 40,9%), cung cấp vật tư (5,7%), và cung cấp dịch vụ 1,4%.

Hiện tại, Hancorp quản lý và sử dụng 6 khu đất tại Hà Nội, TP. HCM và Đồng Nai với tổng diện tích 5.333 m2, tất cả là đất thuê trả tiền thuê hàng năm. Điểm hấp dẫn nhất của đợt chào bán là ở chỗ Bộ Xây dựng quyết định thoái tất cả cổ phần nắm giữ tại doanh nghiệp này. Theo đó, nhà đầu tư tham gia cuộc đấu giá có cơ hội nắm quyền làm chủ Hancorp sau khi hoàn tất đấu giá, là điều kiện cốt lõi để cải thiện hiệu quả hoạt động của Công ty.

Được biết, ngoài Hancorp, tháng 12/2020, tại sàn HNX có ít nhất 7 cuộc chào bán đấu giá cổ phần ra công chúng của các doanh nghiệp.

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018 – 2019

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

6.863

6.012

-12,4

Doanh thu thuần

3.708

2.422

-34,7

Lợi nhuận sau thuế

86

93

8,6

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)

8

4

-

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019 của Công ty

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức công ty mẹ năm 2020

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Thực hiện

năm 2019

Kế hoạch

năm 2020

% tăng giảm

Doanh thu thuần

1.416

1.818

28

Lợi nhuận sau thuế

36

46

29

Cổ tức (%)

4

4

-

Nguồn: Hancorp