Bộ Tài chính tăng cường chống thất thu thuế và gian lận thương mại để hoàn thành tốt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016

Cụ thể, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 11 ước đạt 86,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng đạt 911,2 nghìn tỷ đồng, bằng 89,8% dự toán năm, bằng 87,7% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa tháng 11 ước đạt 60,45 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng đạt 728,6 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8% dự toán năm, tăng 13,4% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, đáng chú ý là thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 103% dự toán năm. Đến nay đã có 49/63 địa phương thu đảm bảo yêu cầu tiến độ dự toán (đạt trên 92%), trong đó có 28 địa phương đã hoàn thành dự toán thu cả năm, chủ yếu do tăng thu tiền sử dụng đất.

Thu ngân sách từ dầu thô tháng 11 ước đạt 3,3 nghìn tỷ đồng. Tính chung thu 11 tháng ước đạt 35,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,3% dự toán năm. Sản lượng dầu thanh toán 11 tháng ước đạt xấp xỉ 13,68 triệu tấn, bằng 97,6% kế hoạch năm; giá dầu thanh toán bình quân đạt khoảng 42,9 USD/thùng, giảm 17,1 USD/thùng so giá dự toán.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 11 ước đạt 21,95 nghìn tỷ đồng đưa tổng thu 11 tháng ước xấp xỉ 142,95 nghìn tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán năm.

Trong khi đó, chi ngân sách nhà nước tháng 11 ước đạt 103,5 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế 11 tháng đạt 1.078,5 nghìn tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán năm, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2015.

Về tình hình huy động vốn, Bộ Tài chính cũng cho biết, khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ của Kho bạc Nhà nước tính đến ngày 23/11/2016 đạt 274.594 tỷ đồng bằng 97,7% kế hoạch điều chỉnh năm 2016, tăng 43,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Bộ Tài chính, trong tháng cuối năm này, sẽ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thu cũng như tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý hải quan, quản lý thuế, thanh kiểm tra, chống thất thu và gian lận thương mại để hoàn thành tốt nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016.

Cùng với việc kiểm soát việc khai báo trị giá tính thuế đối với mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu phục vụ dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất thuế nhập khẩu cao, ôtô nhập khẩu, các đơn vị xác định trị giá tính thuế để ấn định thuế ngay ở khâu thông quan để thu đúng, đủ thuế vào ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Đồng thời thực hiện thẩm tra phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2016 cho các Bộ, ngành; thẩm tra phân bổ vốn kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ đợt 3 của các địa phương và thẩm định nguồn vốn các dự án khởi công mới theo yêu cầu của Bộ Kê hoạch và Đầu tư.

Ngoài ra, xây dựng phương án điều hành ngân sách nhà nước và ngân sách Trung ương quý I/2017; chuyển nguồn ngân sách trung ương năm 2016 sang năm 2017 đảm bảo thanh toán cho các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau theo chế độ./.