Luật Chứng khoán quy định ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con (Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội), không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán.

Cảnh báo về mạo danh HOSE
Cảnh báo cho nhà đầu tư về mạo danh HOSE

Theo HOSE, các đối tượng đã lợi dụng hình ảnh, thông tin của HOSE để lôi kéo nhà đầu tư tham gia. Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích.

Trước tình trạng trên, HOSE khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng và tìm hiểu kỹ trước các lời mời tham gia đầu tư chứng khoán, tránh bị lừa đảo trong hoạt động giao dịch chứng khoán. Để tham khảo các công bố thông tin của các thành viên thị trường, cũng như các thông báo trên HOSE, nhà đầu tư truy cập vào cổng thông tin chính chức của HOSE qua địa chỉ www.hsx.vn và trang fanpage https://www.facebook.com/HochiminhStockExchange./.