Website này sẽ được trực tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng sẽ cùng các chuyên gia thu nhận, lắng nghe, điều chỉnh kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Website được thiết kế với giao diện thân thiện, các chuyên mục được sắp xếp rõ ràng, phân chia theo từng lĩnh vực. Doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể dễ dàng gửi phản ánh, kiến nghị, đồng thời theo dõi được tiến trình xử lý phản ánh, kiến nghị của mình cũng như có thể tham khảo các tình huống, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư khác thông qua máy tính hoặc thiết bị cầm tay kết nối internet.

Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp được chia thành các chuyên mục chính như Tiếp nhận kiến nghị, Kiến nghị chờ trả lời, Kiến nghị đã trả lời và phần Thống kê cùng một số tiện ích cho người dùng và tích hợp một số trang thông tin khác thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ dành cho doanh nghiệp, như: Trang Thông tin doanh nghiệp, Trang Diễn đàn cạnh tranh quốc gia…

Theo đó, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dùng có thể trực tiếp gửi phản ánh, kiến nghị ngay trên website bằng việc điền đầy đủ thông tin doanh nghiệp và nêu nội dung cần hỏi, phản ánh, kiến nghị tại chuyên mục Tiếp nhận kiến nghị. Mục này cũng cho phép doanh nghiệp đính kèm các file tài liệu có liên quan.

Các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được hệ thống tiếp nhận, xử lý sẽ được đăng tải trên chuyên mục Kiến nghị chờ trả lời. Các phản ánh, kiến nghị đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời sẽ được đăng công khai trên chuyên mục Kiến nghị đã trả lời.

Phần Thống kê trên website sẽ giúp người dùng có cái nhìn tổng quát về tình hình tiếp nhận, xử lý, kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị.

Ngoài ra, hệ thống còn có chức năng tương tác với người dùng, cho phép doanh nghiệp có thể đánh giá sự hài lòng của mình đối với từng kết quả giải quyết của cơ quan chức năng, một số tiện ích khác của webiste cũng giúp người dùng tìm kiếm, sử dụng, chia sẻ thông tin một cách thuận tiện.

Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp đưa vào vận hành sẽ góp thêm một địa chỉ tin cậy để tiếp nhận, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, nhà đầu tư; kịp thời giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp; thu nhận các góp ý, sáng kiến để nghiên cứu, tham khảo, phục vụ cho công tác hoạch định, xây dựng, điều chỉnh chính sách. Đồng thời cũng là một nguồn dữ liệu hữu ích về doanh nghiệp, làm cơ sở để tham mưu, tổng hợp phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với các kênh giao tiếp khác trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ như Trang Diễn đàn cạnh tranh Quốc gia, Trang thông tin doanh nghiệp, Trang Giải đáp chính sách online… Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo thực hiện sẽ tạo thêm cầu nối giữa Chính phủ với doanh nghiệp trong lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo - hành động - phục vụ.

Trong thời gian tới, Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tiếp tục được hoàn thiện để tạo môi trường giao tiếp hiện đại, thuận tiện, thân thiện, công khai minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp./.