Nhiều mã trong danh mục khuyến nghị được dự báo có khả năng tăng giá trên 30% trong thời gian tới như MSN, FPT, VSC, PVT, FMC...

Theo BVSC, đại dịch Covid-19 gây gián đoạn lên hoạt động kinh doanh nhưng ở góc nhìn tích cực, có khá nhiều nhóm ngành mở rộng biên lợi nhuận do tăng giá bán. Đó là câu chuyện của 2021, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2022. Tiếp sau Covid, lạm phát tăng, nhìn ở góc độ tích cực, cũng đang giúp một số ngành, lĩnh vực tăng trưởng lợi nhuận. Tăng trưởng lợi nhuận của nhiều ngành sẽ mạnh hơn vào 2 quý cuối năm 2022, do cùng kỳ 2021 lock down trong thời gian dài. Những ngành được dự báo tăng trưởng mạnh nhất là dầu khí, cao su tự nhiên, điện, phân bón, ngân hàng, xây dựng, thủy sản, công nghệ…

Chọn cổ phiếu nào trong môi trường lạm phát, lãi suất cao và suy giảm tăng trưởng?

Tuy nhiên, quan sát toàn cảnh nội lực doanh nghiệp niêm yết, BVSC cho rằng, câu chuyện tăng trưởng giai đoạn 2022-2023 đang thiếu yếu tố đột biến, khi thị trường vắng bóng ngành/DN tăng trưởng nhanh hoặc tăng trưởng đi cùng chất lượng. Các yếu tố tạo nên kỳ vọng tăng trưởng nhanh như đổi mới công nghệ, đầu tư capex, cải thiện năng suất, yếu tố vốn, chính sách, cải cách thể chế, hội nhập hay các FTA, chuyển dịch sản xuất…, đều chưa có ở các doanh nghiệp hiện nay.

Về tổng quan TTCK Việt Nam, Báo cáo của BVSC chỉ ra rằng, chỉ số P/E (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) của rất nhiều nước đã giảm về thời điểm đỉnh dịch, nhưng Việt Nam thì chưa. Lý do là, mặc dù giá cổ phiếu điều chỉnh khá sâu nhưng do tăng mạnh trong 2021 khiến P/E (trailing) của hầu hết các ngành và mã cổ phiếu chưa về thời điểm lockdown bởi Covid cuối tháng 3/2020. Theo đó, thị trường Việt Nam nếu có điều chỉnh thêm một chút cũng là bình thường.

Trong môi trường lạm phát & lãi suất cao và suy giảm tăng trưởng, Báo cáo của BVSC chia sẻ về cách hình thành ý tưởng đầu tư và chọn lọc nhóm ngành, phân lớp cổ phiếu. Theo đó, nhóm ưu tiên là các cổ phiếu trong ngành có khả năng chuyển giá cao (Cơ sở hạ tầng, phân phối, nước, viễn thông); hưởng lợi từ lạm phát (Vật liệu cơ bản, commodities, khai khoáng); hưởng lợi từ lãi suất tăng (bảo hiểm); chuyển dịch năng lượng xanh (Ô tô, năng lượng tái tạo, lithium, nickel) và cổ phiếu giá trị (Lớp cổ phiếu có dòng tiền tốt). Danh sách 41 mã đáng xem xét cho năm 2022 như dưới đây:

Chọn cổ phiếu nào trong môi trường lạm phát, lãi suất cao và suy giảm tăng trưởng?
Nguồn: BVSC

Xem báo cáo chi tiết tại đây: