Tại Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao Quyết định số 86/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tiếp nhận, tuyển dụng và bổ nhiệm ông Lương Hải Sinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 01/02/2023.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển làm Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Lương Hải Sinh (ảnh: SSC)

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi mong rằng nhận nhiệm vụ mới tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, ông Lương Hải Sinh sẽ phát huy năng lực, sở trường sẵn có để bắt nhịp nhanh với công việc, nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước phân công, giao phụ trách. Trên cương vị mới, ông Sinh sẽ cùng với ban lãnh đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước sớm triển khai các công việc...

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển làm Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tân Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Lương Hải Sinh hứa sẽ cố gắng tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, cùng tập thể ban lãnh đạo Ủy ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (ảnh: SSC)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lương Hải Sinh bày tỏ trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ của ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đồng thời hứa sẽ cố gắng tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, tu dưỡng, cùng tập thể ban lãnh đạo Ủy ban phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Với việc kiện toàn nhân sự lần này, ban lãnh đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước hiện có Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương, 2 phó Chủ tịch là các ông Phạm Hồng Sơn và Lương Hải Sinh. Bà Phương vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào đầu tháng 1/2023.

Phát biểu tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 1/2023 và triển khai kế hoạch công tác tháng 2/2023, do Bộ Tài chính tổ chức mới đây, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu các đơn vị trong Bộ Tài chính cần xử lý sớm các sai phạm, ngăn chặn sai phạm từ xa, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức. Cán bộ không làm được cần phải thay thế để người có đủ năng lực, phẩm chất làm…/.