Năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước diễn biến phức tạp, nhưng nhờ có chính sách chỉ đạo, điều hành chủ động và linh hoạt của Chính phủ, các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô được giữ vững, qua đó đã hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán tăng trưởng ổn định và tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch cuối năm 2023, chỉ số VN-Index đạt 1.129,93 điểm, tăng 12,2% và giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đạt khoảng 4,56 triệu tỷ đồng, tăng 13,4% so với cuối năm trước... Bà Nguyễn Thị Việt Hà – quyền Chủ tịch hội đồng quản trị HOSE cho biết như vậy, khi phát biểu khai mạc buổi Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân tại HOSE.

Năm 2023, với nguyên tắc “An toàn – Hiệu quả - Bền vững”, HOSE đã đạt được một số kết quả trong công tác tổ chức thị trường: hoạt động giao dịch thông suốt; công tác giám sát được tăng cường; tinh thần xây dựng hướng đến phát triển bền vững lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp niêm yết. Dự án công nghệ thông tin với nhà thầu Hàn Quốc đạt được một số bước tiến đáng kể, đã thực hiện xong giai đoạn kiểm thử người dùng cuối cùng (FAT) và tiến đến xem xét việc triển khai hệ thống trong thời gian tới.

5 giải pháp cần tập trung triển khai để phát triển thị trường chứng khoán trong năm 2024
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chỉ đạo, trong năm 2024, ngành Chứng khoán phải nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tất cả trường hợp vi phạm

Đánh giá về thị trường chứng khoán trong năm 2023, phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, trong năm qua, tính kỷ cương, kỷ luật của thị trường được nâng cao, quyền và lợi ích của các đối tượng tham gia thị trường ngày càng được đảm bảo, củng cố niềm tin cho công chúng đầu tư.

Liên quan đến định hướng quản lý, giám sát thị trường chứng khoán phát triển trong năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chỉ đạo ngành Chứng khoán tập trung triển khai các nhiệm vụ như sau:

Một là, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán, đảm bảo tính chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, hướng đến sự phát triển ổn định của thị trường chứng khoán.

Hai là, đảm bảo hệ thống giao dịch, lưu ký, thanh toán bù trừ trên thị trường chứng khoán vận hành ổn định, liên tục, an toàn, thông suốt.

Ba là, giữ vững kỷ luật, kỷ cương thị trường, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tất cả trường hợp vi phạm, đảm bảo quyền và hợp ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường, không để bất kỳ một đối tượng nào trục lợi thị trường.

Bốn là, đưa thị trường chứng khoán có bước phát triển mới về chất, thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng đến nâng hạng thị trường trong thời gian sớm nhất. Cả cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị vận hành thị trường, các thành viên thị trường và doanh nghiệp niêm yết... đều phải chủ động, cụ thể hóa các giải pháp, các bước đi để giúp thị trường đi lên một giai đoạn phát triển mới.

Năm là, thông tin truyền thông về chứng khoán và thị trường chứng khoán một cách tốt nhất, minh bạch nhất, để công chúng đầu tư nắm bắt đầy đủ và tự giác chấp hành các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán, giữ vững kỷ cương kỷ luật thị trường.

Để đạt được các mục tiêu trên, đòi hỏi những chỉ đạo quyết liệt, sâu sát từ các cơ quan quản lý, cũng như sự quyết tâm, nỗ lực của thành viên thị trường. Các Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ là đơn vị đi đầu và chủ động phối hợp hiệu quả với cơ quan quản lý trong việc tổ chức vận hành thị trường chứng khoán an toàn, hiệu quả trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5 giải pháp cần tập trung triển khai để phát triển thị trường chứng khoán trong năm 2024
Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, để thị trường chứng khoán có bước đổi mới mạnh mẽ hơn, bền vững trong năm 2024

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp thu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo bằng chương trình hành động, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao để thị trường chứng khoán có bước đổi mới mạnh mẽ hơn, hoạt động hiệu quả, minh bạch và phát triển bền vững trong năm 2024 theo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước…/.