Cụ thể, trả lời báo chí, Thứ trưởng Lê Quang Mạnh cho biết, khi xây dựng đề án thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, mục tiêu của Chính phủ là để xoá bỏ tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”, khi các bộ chuyên ngành của chúng ta vừa ban hành chính sách trong lĩnh vực đó, đồng thời trực tiếp quản lý các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước.

“Chúng ta xây dựng khung pháp lý để tách chức năng quản lý và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”, Thứ trưởng Mạnh nói.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh trả lời báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, ngày 29/9 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP, ngày 29/9/2018 , trong đó đưa ra hành lang pháp lý của Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nội dung chính là: Trách nhiệm quản lý vốn cho 19 doanh nghiệp, gồm 7 tập đoàn, 12 doanh nghiệp lớn.

“Vấn đề lớn nhất là Ủy ban sẽ quản lý như thế nào? Ủy ban này thay mặt Nhà nước giám sát khối tài sản, vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước, chứ không phải cơ quan sử dụng vốn này. Chúng ta chỉ tập trung giám sát vốn đó các doanh nghiệp dùng hiệu quả không, có khả năng, nguy cơ thất thoát hay không và sẽ triển khai các biện pháp can thiệp, chứ Ủy ban không phải người sử dụng vốn này, không can thiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trực tiếp của các doanh nghiệp”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói.

Bên cạnh đó, ông Lê Quang Mạnh cũng thông tin, vừa qua, Chính phủ đã có định hướng rõ ràng trong hoạt động của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thời gian tới.

Thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tập trung vào giám sát, phải là một cơ quan hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Trong thiết kế khuôn khổ pháp lý đưa các nội dung làm sao Uỷ ban này thực hiện công tác giám sát, vì hiện nay công tác giám sát được thực hiện không thường xuyên, không được các cơ quan chuyên trách thực hiện. Chúng ta xây dựng Uỷ ban này nhằm thực hiện giám sát thường xuyên hơn, công tác giám sát mỗi doanh nghiệp sẽ được trông coi kỹ càng, để phát hiện và giảm thiểu nguy cơ thất thoát lãng phí…

Thứ hai là nâng cao trách nhiệm giải trình trong quá trình giám sát sử dụng vốn Nhà nước gắn với trách nhiệm quản lý, bảo tồn tài sản của Nhà nước trong các doanh nghiệp này với các cá nhân cụ thể. Chỉ khi nào chúng ta gắn trách nhiệm cá nhân cụ thể thì mới có cơ chế, cách thức để đảm bảo nguồn lực của đất nước không bị lãng phí.

Thứ ba là vừa qua thông tin về các hoạt động doanh nghiệp nhà nước vẫn có thiếu hụt sự tường minh, công khai hoá…, Uỷ ban đã xây dựng lộ trình rõ ràng về việc ứng dụng công nghệ thông tin, đã có mô hình sử dụng dữ liệu lớn, quản lý giám sát hoạt động các doanh nghiệp nhà nước một cách thường xuyên mà không cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 30/9/2018, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chính thức ra mắt. Chính phủ cũng đã công bố Nghị định 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tại lễ ra mắt Ủy ban này, Thủ tướng cũng yêu cầu trong quá trình hoạt động, Ủy ban cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc xây dựng phương án, lộ trình, các công việc cần thiết để tiếp nhận, quản lý 19 tập đoàn, tổng công ty; báo cáo kịp thời Thủ tướng các khó khăn, vướng mắc

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban sau 1 năm hoạt động không chỉ tiến hành sơ kết, tổng kết mà cần đánh giá xem “chúng ta đã làm được những việc gì để góp phần tăng trưởng, giải quyết việc làm, nộp ngân sách Nhà nước và việc quan trọng là vun đắp một môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, công bằng đối với các thành phần kinh tế”./.