Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall (tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), do vi phạm hàng loạt quy định trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, với hành vi vi phạm không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán, Công ty bị xử phạt 187,5 triệu đồng.

Chứng khoán Phố Wall bị xử phạt vì hàng loạt vi phạm
Chứng khoán Phố Wall bị xử phạt vì hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Công ty còn bị phạt 275 triệu đồng do thực hiện dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

Với vi phạm công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty không phản ánh các giao dịch với các bên liên quan trong báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, 2022 và báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, 2022), Công ty bị phạt 65 triệu đồng.

Với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch (Công ty đã báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm lập báo cáo từ ngày 31/1/2021 đến ngày 30/4/2023), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Chứng khoán Phố Wall 175 triệu đồng và buộc báo cáo thông tin chính xác theo quy định.../.