Có 54 doanh nghiệp từng chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Theo Trung tâm thông tin giám sát tài chính quốc gia, có 54 doanh nghiệp từng chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu tính từ ngày 16/9/2022 đến hết tháng 1/2023.

Tổng hợp của Trung tâm thông tin giám sát tài chính quốc gia (Ủy ban giám sát tài chính quốc gia) cho thấy, căn cứ vào một số văn bản hiện hành và căn cứ công bố thông tin bất thường của các tổ chức phát hành, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Danh sách các tổ chức phát hành công bố thông tin bất thường và báo cáo theo yêu cầu từ ngày 16/9/2022 đến ngày 31/01/2023 có nội dung chậm thanh toán gốc, lãi.

Theo đó, có 54 doanh nghiệp từng chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu tính từ ngày 16/9/2022 đến hết tháng 1/2023, chiếm phần lớn trong số này là các doanh nghiệp địa ốc, điện mặt trời… Trong đó, đáng chú ý là các doanh nghiệp chậm trả nợ trái phiếu như: Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi, Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương tín, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova, Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons, Công ty cổ phần Anh ngữ Apax, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt, Công ty cổ phần Điện mặt trời Trung Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn, Công ty cổ phần Đầu tư LDG…/.