ĐINH XUÂN BÁCH - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 30, tháng 10/2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây