Sáng 19/5, tại TP. Huế, Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tổ chức công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung gồm 3 tiểu vùng: Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị); Trung Trung Bộ (Thừa Thiên Huế, Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh); Nam Trung Bộ (Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận); cùng 2 hành lang kinh tế Bắc – Nam và Đông – Tây.

Công bố Quy hoạch Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP

Đến năm 2050, là vùng phát triển nhanh, bền vững, đi đầu cả nước về kinh tế biển

Trình bày một số nội dung chủ yếu của Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Duy Đông cho biết, quan điểm phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung sẽ tập trung vào các ngành kinh tế biển để vùng trở thành vùng mạnh về biển, giàu từ biển; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm gắn với phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Không gian phát triển được tổ chức theo các tiểu vùng, các hành lang kinh tế và các cực tăng trưởng.

Khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên rừng và biển; chú trọng bảo vệ môi trường, nhất là hệ sinh thái và môi trường biển.

Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, bãi ngang, hải đảo. Lấy văn hóa là một trụ cột phát triển bền vững, con người làm trung tâm của nguồn lực và phát triển.

Chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế đến năm 2030 của Vùng

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 7,5 - 8%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 165 triệu đồng, tương đương 6.500 USD.

Mục tiêu đến năm 2050, là vùng phát triển nhanh, bền vững, đi đầu cả nước về kinh tế biển. Phát triển được ít nhất 02 đô thị và một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn, ngang tầm khu vực châu Á.

Đến năm 2030, là vùng phát triển nhanh, năng động, bền vững, mạnh về kinh tế biển; phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người của vùng đạt mức trung bình cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Một số ngành công nghiệp ưu tiên, trọng điểm của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là: Công nghiệp bán dẫn, sản xuất và thiết kế chíp, công nghiệp ven biển, du lịch biển, kinh tế hàng hải; chú trọng phát triển công nghiệp năng lượng biển, đặc biệt là năng lượng tái tạo gió ven bờ, gió ngoài khơi.

Lĩnh vực thương mại đẩy mạnh theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế. Hình thành và phát triển các trung tâm logistics hiện đại gắn với cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu. Đồng thời tập trung phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Công bố Quy hoạch Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Duy Đông. Ảnh: VGP

Nông nghiệp phát triển theo hướng sinh thái, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản công nghiệp và bán công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản ở vùng biển ven các hải đảo xa bờ.

Hạ tầng xã hội của vùng hướng tới hình thành mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển bền vững của vùng; sắp xếp, phân bổ không gian mạng lưới các cơ sở y tế cấp quốc gia một cách phù hợp; phát triển, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ, hiện đại;…

Bên cạnh đó, vùng cần ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách tại hạ lưu các lưu vực sông, ô nhiễm vùng biển ven bờ, ô nhiễm rác thải nhựa biển. Tăng cường quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông; quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường, thiết lập hệ thống giám sát chất lượng môi trường.

Đến năm 2030, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là vùng phát triển nhanh, năng động, bền vững, mạnh về kinh tế biển; phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người của vùng đạt mức trung bình cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 7,5-8%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 165 triệu đồng, tương đương 6.500 USD.

Nâng tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt trên 48%. Phát triển hệ thống đô thị trong vùng theo mô hình đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tái cấu trúc các khu dân cư nông thôn gắn với việc tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp phù hợp với 3 khu vực địa hình (khu vực đồng bằng ven biển, khu vực trung du và khu vực miền núi).

Đến năm 2050, đây là vùng phát triển nhanh, bền vững, đi đầu cả nước về kinh tế biển. Phát triển được ít nhất 2 đô thị và một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn, ngang tầm khu vực châu Á.

Vùng cần ưu tiên cao cho các dự án giao thông ven biển, kết nối

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ rõ, Quy hoạch Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Vùng) thể hiện quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển trọng tâm, đột phá; phương án phát triển, giải pháp, chính sách ưu đãi, nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới. Đồng thời, bản quy hoạch này mở ra tầm nhìn và không gian phát triển mới, tạo động lực, giá trị mới trong bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ.

Phó Thủ tướng đánh giá hoạt động phối hợp giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành, địa phương trong vùng ngày càng nhuần nhuyễn, hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu, nhằm hoàn thiện báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; đề xuất với cấp thẩm quyền những giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện hiệu quả chủ trương về liên kết, kết nối, phát triển vùng.

Công bố Quy hoạch Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao quyết định quy hoạch cho các địa phương. Ảnh: VGP

Trao đổi về các ý kiến, đề xuất tại phiên họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng, vùng ưu tiên cao cho các dự án giao thông ven biển, kết nối duyên hải Trung Bộ với Tây Nguyên, một số địa phương của Lào, Campuchia, Thái Lan…; chú trọng phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo để thu hút các dự án đầu tư lớn với các trung tâm năng lượng tái tạo đi kèm cơ chế mua bán điện trực tiếp, hình thành các khu công nghiệp sử dụng điện tái tạo "tự sản, tự tiêu", không đấu nối lên lưới điện quốc gia.

Đối với chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho vùng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu có chính sách cụ thể về đất đai, tài chính, thu hút nhân tài… nhằm xây dựng có những cơ sở giáo dục đại học tầm cỡ, đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng trước mắt và lâu dài.

Phó Thủ tướng cũng cho gợi mở những vấn đề đặt ra đối với vị trí pháp lý, vai trò, trách nhiệm, mối quan hệ của Hội đồng Vùng với Chính phủ, các bộ, ngành trong đề xuất, quyết định đầu tư và bố trí nguồn lực cho các dự án có tính kết nối, lan toả nội vùng, liên vùng; mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của cơ quan tư vấn cho Hội đồng Vùng, tổ điều phối tiểu vùng;…/.

Cần phá bỏ tư duy cục bộ trong triển khai các dự án vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Cần phá bỏ tư duy cục bộ trong triển khai các dự án vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, cần rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành để điều chỉnh, bổ sung cơ chế, ...

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Bắc Trung Bộ: Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng năm 2024 Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Bắc Trung Bộ: Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng năm 2024

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, năm 2024, rất nhiều nhiệm vụ khó, nặng nề và quan trọng ...

Đã thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Đã thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn ...

Đến năm 2030, Bình Định nằm trong nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Đến năm 2030, Bình Định nằm trong nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Đến năm 2050, Bình Định tiếp tục thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu khu vực miền Trung với GRDP bình quân đầu người và ...