Theo đó, toàn bộ 11/11 dự án đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm lập phương án đền bù. Hiện đã chi trả tiền đền bù, đủ điều kiện bàn giao mặt bằng là: 530,8 km/653,61km (đạt 81,21%).

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc- Nam phía Đông đạt trên 80%

Tổng số 110 khu tái định cư, đã xây dựng xong 09 khu; đang triển khai thi công 66 khu; đang lựa chọn nhà thầu 03 khu; đang khảo sát thiết kế, thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế 32 khu.

Theo ông Phan Quang Hiển – Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải “hiện nay, một số địa phương có tăng chi phí giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, không làm tăng tổng mức đầu tư Dự án đã được phê duyệt, chỉ điều chỉnh lại cơ cấu trong tổng mức đầu tư”

Nguyên nhân tăng chi phí giải phóng mặt bằng chủ yếu là các địa phương công bố giá đất định kỳ năm 2020 theo quy định của Luật Đất đai cao hơn so với thời điểm lập Dự án.

“So với giai đoạn cuối tháng 4/2020 thì đến nay, đã bàn giao thêm được khoảng 10% khối lượng, đạt trên 80%. Tuy khối lượng còn lại chỉ khoảng 19%, nhưng tập trung vào những hạng mục phức tạp như xây dựng các khu tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, là đường găng quyết định tiến độ giải phóng mặt bằng phần mặt bằng còn lại chưa bàn giao của dự án”, ông Phan Quang Hiển cho biết.

Đối với khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu đến hết tháng 8/2020, đối với tất cả các vị trí không vướng về tái định cư và hạ tầng kỹ thuật phải chi trả được hết tiền cho dân; đến cuối tháng 9 phải di dời nhà cửa, dân cư, chi trả tiền cho người dân thuê nhà, bố trí chỗ ở tạm trước khi hoàn thành các khu tái định cư.

Đối với công tác xây dựng các khu tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, trong đó các công trình truyền tải điện là khối lượng chủ yếu của công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án làm đầu mối để các địa phương thực hiện các thủ tục với các cơ quan trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) về thiết kế, đóng cắt điện... theo các quy định của chuyên ngành điện lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong quý IV/2020. “Trường hợp vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo Bộ và cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết./.