Trung tâm phát triển quỹ đất UBND thị xã Đông Triều được thành lập vào tháng 4/2010, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai. Trung tâm phát triển quỹ đất Thị xã chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND Thị xã Đông Triều.

Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án
Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án

Trung tâm thực hiện nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND Thị xã để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được UBND Thị xã giao.

- Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thị xã; thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai.

- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý, nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

- Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

- Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số hiệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

- Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan...

Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án

Được sự quan tâm của lãnh đạo Thị xã Đông Triều huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đoàn thể tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án và thực hiện tốt chủ trương của Thị xã về hiến đất, tài sản trên đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, thực hiện dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, năm 2023, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều đã thực hiện nhiệm vụ công tác giải phóng mặt bằng 27 dự án (thực hiện mới 2 dự án trong tháng 12/2023), trong đó: 18 dự án có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (NSNN), 9 dự án doanh nghiệp làm chủ đầu tư có nguồn vốn ngoài NSNN (17 dự án mới năm 2023; 10 dự án chuyển tiếp từ năm 2022). Đến nay, 17 dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (tăng 2 dự án so với thời điểm 26/10/2023), đó là: Hệ thống tuyến băng tải than từ mặt bằng sân công nghiệp mỏ Tràng Bạch đếm mặt bằng + 56 Mạo khê; Dự án Đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho khu vực phía Đông thị xã Đông Triều tại phường Hoàng Quế và xã Hồng Thái Tây; Dự án Điều chỉnh, mở rộng Khai thác lộ thiên kết hợp với cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch tại phường Hoàng Quế và xã Hồng Thái Tây; 9 dự án trụ sở công an; Dự án Trụ sở Ban chỉ huy quân sự; Dự án tuyến đường vào Ban chỉ huy quân sự; Dự án Khu dân cư Tân Thành; Dự án đất dân cư phía Bắc trụ sở UBND phường Hưng Đạo; Dự án Tuyến đường kết nối QL18 và Đường ven sông. Bên cạnh đó, một số dự án chuẩn bị thực hiện giải phóng mặt bằng từ nguồn NSNN Tỉnh hỗ trợ, là: Dự án Đầu tư xây dựng đường tỉnh 327, đoạn từ nút giao Cổng UBND tỉnh đến Đường trục chính trung tâm thị xã Đông Triều; Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 345.

Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án
Khu đô thị Hà Lan, phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều đã phối hợp với Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường Thời Đại thực hiện các hoạt động khảo sát, thiết kế địa chất, địa hình các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật; tư vấn đề án đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo quan trắc môi trường, lập báo cáo thăm dò khai thác khoáng sản và nguồn nước...

Thời gian tới, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, tập trung đối thoại, giải quyết vướng mắc, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất./.