Theo đó, tính đến hết tháng 01/2017, đã cấp 4.860 tỷ đồng bồi thường vụ Formosa cho người dân của 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. Cụ thể, trong khoản tiền trên, tỉnh Hà Tĩnh nhận 560 tỷ đồng, tỉnh Quảng Bình nhận 760 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị nhận 160 tỷ đồng và Thừa Thiên - Huế nhận 200 tỷ đồng. Việc tạm cấp được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại văn bản 571/VPCP-KTTH ngày 19/01/2017.

Tính đến hết tháng 01/2017 đã cấp 4.680 tỷ đồng bồi thường vụ Formosa cho người dân 4 tỉnh miền Trung

Trước đó, trong quý III/2016, Bộ Tài chính cũng cho biết đã tạm ứng 3.000 tỷ đồng bồi thường cho người dân 4 tỉnh trên. Trong đợt tạm ứng lần đầu này, tỉnh Quảng Bình nhận 1.100 tỉ đồng, tỉnh Hà Tĩnh nhận 1.000 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị nhận 500 tỷ đồng và Thừa Thiên-Huế nhận 400 tỷ đồng.

Cũng vào khoảng cuối tháng 09/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1880/QĐ-TTg ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Trong đó, có 7 nhóm đối tượng thiệt hại được xác định bồi thường gồm khai thác hải sản; nuôi trồng thủy sản; sản xuất muối; hoạt động kinh doanh thủy sản ven biển; dịch vụ hậu cần nghề cá; dịch vụ du lịch, thương mại ven biển; thu mua, tạm trữ thủy sản.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cho biết thêm, trong tháng 01/2017, thu ngân sách nhà nước ước đạt 97,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8% dự toán năm, bằng 103,9% so với tháng 01/2016. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 01/2017 ước đạt 87,25 nghìn tỷ đồng, bằng 6,3% dự toán năm./.