Chiều ngày 13/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi và trách nhiệm, bổ sung, hoàn thiện và nhất trí cao thông qua các văn kiện và Nghị quyết của Đại hội với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội cũng đã tập trung thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp.

Thông tin về kết quả Đại hội, theo Ban Tuyên giáo Thành ủy, các nội dung của Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội đặt ra đã hoàn thành rất tốt đẹp. Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”; đây cũng là phương châm chỉ đạo trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ Thủ đô trong 5 năm tới, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội phấn khởi được chào đón các đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đại biểu khách quý đã đến dự, mang đến những tình cảm đặc biệt sâu sắc, sự động viên, cổ vũ to lớn cho toàn Đảng bộ và Nhân dân Thành phố.

Đặc biệt, Đại hội được đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã biểu dương, đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, nhấn mạnh những nội dung quan trọng đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng với các chương trình đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội để thống nhất thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã được tiến hành trong không khí dân chủ và đã thực hiện các nội dung: Thứ nhất, đánh giá kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp 5 năm (2020 - 2025).

Thứ hai, Đại hội đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, xác đáng và nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Nhiều tham luận tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ, được chuẩn bị công phu, làm sáng tỏ những nhiệm vụ trọng tâm then chốt của Đảng bộ Thành phố.

Thứ ba, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết về tiêu chuẩn, cơ cấu và ứng cử, đề cử vào danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII và tiến hành bầu cử nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ. Đại hội đã bầu 71 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII ra mắt

Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII đã nghe báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu Bí thư Thành ủy khóa XVII. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVI, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô được 497/497 (đạt 100%) đại biểu dự Đại hội giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVII. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII thống nhất danh sách giới thiệu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVI, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giữ chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVII. Hội nghị tiến hành bầu cử, kết quả đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XVII với số phiếu đạt 71/71=100%.

Hội nghị bầu 4 đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, cụ thể: Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVII, Chủ tịch UBND Thành phố được Ban chấp hành bầu giữ chức danh Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVII, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy được Ban chấp hành bầu giữ chức danh Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVII, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy được Ban chấp hành bầu giữ chức danh Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố được Ban chấp hành bầu giữ chức danh Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 12 đồng chí, đồng chí Hoàng Trọng Quyết giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Thứ tư, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Đại hội bầu 60 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ năm, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát: "Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045. Đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD".

Phát biểu bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò, vị thế của Thủ đô, Đảng bộ lớn nhất cả nước, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, song rất vinh dự và vẻ vang, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, hành động quyết liệt; tuyệt đối không thỏa mãn với thành tích đã đạt được; tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, đồng thời, phối hợp tốt với các địa phương liên quan để thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đại hội đề ra.

"Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”; chúng ta tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô sẽ đoàn kết, đồng lòng, chung sức, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống Văn hiến - Anh hùng - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người - Thành phố vì hòa bình, hữu nghị và sáng tạo, mãi xứng đáng với niềm tin yêu, hy vọng của đồng bào và chiến sỹ cả nước; sánh vai với Thủ đô các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới", Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tin tưởng./.