Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị, chưa trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 3, mà sẽ trình tại Kỳ họp thứ 4 theo đúng Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, ngày 5/11/2021 triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV… Đây là một trong những nội dung tại văn bản số 981/TB-TTKQH thông báo kết luận của UBTVQH về chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, vừa được Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường ban hành, theo Văn phòng Quốc hội.

Dành 2,5 ngày để chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp thứ 11 của UBTVQH (ảnh: QH)

Nêu rõ hiện tiến độ gửi tài liệu đến kỳ họp của Quốc hội rất chậm, sẽ ảnh hưởng đến việc nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng ý kiến phát biểu thảo luận tại kỳ họp của đại biểu, UBTVQH giao Tổng Thư ký Quốc hội gửi văn bản (kèm theo danh mục tài liệu kỳ họp) đến các cơ quan có liên quan để đôn đốc những cơ quan chưa gửi, gửi thiếu, trong đó nêu rõ thời hạn gửi theo quy định của pháp luật; đồng thời, công khai danh sách các cơ quan chưa gửi hoặc gửi thiếu tài liệu phục vụ cho kỳ họp.

UBTVQH đề nghị Chính phủ có đánh giá cụ thể công tác chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong Báo cáo về kinh tế - xã hội để đại biểu Quốc hội thảo luận, đồng thời, bổ sung các báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu: Báo cáo về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; Báo cáo về tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine; Báo cáo về tình hình năm học 2021-2022, trong đó có đề cập các nội dung như: tổ chức cho học sinh đi học trở lại, khả năng thích ứng và bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch; giảm tải nội dung, chương trình học tập; công tác tổ chức thi cuối năm; kỳ thi trung học phổ thông, xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng…

Liên quan đến Chương trình Kỳ họp thứ 3, UBTVQH đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bố trí thời gian cho từng nội dung một cách phù hợp, để cố gắng giảm tối đa thời gian, nhưng vẫn bảo đảm được chất lượng kỳ họp, trong đó giữ nguyên thời gian chất vấn là 2,5 ngày; không đưa vào chương trình nội dung chiếu phim về quá trình đầu tư, triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh, mà gửi kèm thành một tài liệu vào mục tài liệu kỳ họp để đại biểu Quốc hội tham khảo; bố trí thảo luận các nội dung về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 cùng phiên thảo luận về kinh tế - xã hội; giảm thời gian trình bày tờ trình đối với các dự án về các công trình quan trọng quốc gia (chỉ tối đa 15 phút); cố gắng bố trí khoảng cách hợp lý giữa việc trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra với việc thảo luận ở tổ và hội trường, bảo đảm có thời gian cho việc tổng hợp, giải trình ý kiến đại biểu.../.