Nhiều vướng mắc cần được “gỡ”

Khu Kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa có tổng diện tích 106.000 ha, bao gồm: 66.497,57 ha đất liền và đảo, 39.502,43 ha mặt nước (trong đó: phần diện tích hiện hữu là 18.611,8 ha, phần diện tích mở rộng là 47.885,77 ha đất liền và đảo, 39.502,43 ha mặt nước).

Phần diện tích đất liền và đảo bao gồm toàn bộ diện tích thuộc địa giới hành chính của huyện Tĩnh Gia: 33 xã và 1 thị trấn Tĩnh Gia (trong đó 12 xã thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn hiện hữu); 3 xã: Yên Mỹ, Công Bình, Công Chính thuộc huyện Nông Cống; 3 xã: Thanh Tân, Thanh Kỳ, Yên Lạc thuộc huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Một trong những mục tiêu phát triển chủ yếu của KKT Nghi Sơn là xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn thành một khu vực phát triển công nghiệp tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực gắn với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển nước sâu với trọng tâm là công nghiệp lọc - hóa dầu và công nghiệp cơ bản như: công nghiệp hóa chất sau lọc hóa dầu, công nghiệp luyện cán thép cao cấp, cơ khí chế tạo, sửa chữa và đóng mới tàu biển, công nghiệp điện, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến nông, lâm, ngư nghiệp chất lượng cao phục vụ xuất khẩu...

Tạo nhiều việc làm, thúc đẩy đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước hình thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực.

Theo báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, năm 2014, Nghi Sơn đã thẩm định và cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 41 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký là 3.134 tỷ đồng và 3 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký là 40,5 triệu USD; điều chỉnh 15 giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi 7 giấy chứng nhận đầu tư.

Năm 2014, doanh thu của các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn đạt khoảng 18.000 tỷ đồng, bằng 120% so với năm 2013; giá trị xuất khẩu đạt 470 triệu USD, bằng 130% so với năm 2013; giá trị nhập khẩu đạt 320 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước 2.100 tỷ đồng.

Khu kinh tế này cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư cho 6 dự án, khởi công mới 3 dự án, tiếp tục triển khai 21 dự án chuyển tiếp. Hoàn thiện hồ sơ thanh toán kế hoạch vốn giao là 738,17 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2014, Khu kinh tế Nghi Sơn đã hoàn thành 2 dự án quy hoạch chung, 15 đề án quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch chi tiết một số khu chức năng.

Cùng với đó, để giữ chân nhà đầu tư, Khu kinh tế đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho 82/115 dự án đầu tư, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng. Việc giải phóng mặt bằng khu C của Khu kinh tế đã bảo đảm kế hoạch theo cam kết với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Điều chỉnh quy hoạch chung, “gỡ vướng mắc” cho KKT Nghi Sơn

Tuy nhiên, Ban Quản lý Khu kinh tế cũng cho biết, Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp hiện đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là việc giải phóng các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng còn kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, và làm tăng tổng mức đầu tư của dự án.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020), Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn cho biết, với tổng số vốn cần huy động trong giai đoạn này là 8.331 tỷ đồng (trong đó, ngân sách trung ương là 6.020 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 2.311 tỷ đồng).

Để đáp ứng tiến độ công việc đề ra, dự kiến Khu kinh tế sẽ tiếp tục hoàn thành các công trình đang đầu tư và khởi công mới 13 công trình, tập trung vào các tuyến giao thông trục chính và hạ tầng khu công nghiệp.

Để khắc phục những tồn tại này, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn đã kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm có văn bản giải trình, bổ sung quy hoạch điều chỉnh Khu kinh tế Nghi Sơn.

Sau khi được các cấp có thẩm quyền thẩm định, văn bản của UNND tỉnh Thanh Hóa kiến nghị điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn đã được trình lên Chính phủ.

Sau khi thị sát tình hình, vừa qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ra văn bản đồng ý đề nghị trên.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo quy định pháp luật hiện hành.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa làm việc với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung danh mục dự án và kế hoạch kinh phí thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa trong năm 2015./.