Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Ngọc Bích – Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan và đồng chí Tạ Thị Thanh Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Toàn cảnh hội nghị/Ảnh: Minh Trang

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, đồng chí Kim Ngọc Thanh Nga – Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong năm 2020, mặc dù công tác nhân sự của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan có sự biến động, song dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và sự ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trực thuộc, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn và chiều sâu, tạo ra sự chuyển biến tích cực, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng công tác thanh niên, đóng góp vào sự phát triển của tổ chức đoàn trong cơ quan cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn chung của cơ quan.

Một số kết quả tiêu biểu có thể kể đến như, đối với công tác tuyên giáo, Ban thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặc biệt quan tâm tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng của thanh niên, được thể hiện qua việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; tích cực tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức cách mạng cho đoàn viên thanh niên trong cơ quan; giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống được tập trung triển khai và tổ chức thực hiện có chiều sâu, sôi nổi và đạt hiệu quả dưới nhiều hình thức khác nhau...

Đối với các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trong năm 2020, đoàn viên thanh niên cơ quan đã tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn, chính trị quan trọng của cơ quan như tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm về tình hình phát triển kinh tế, xã hội; đề xuất các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế; xúc tiến đầu tư và vận động nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, tổ chức và tham gia nhiều cuộc hội thảo, chương trình đào tạo phổ biến các quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, đấu thầu và các nội dung quản lý nhà nước liên quan.

Nhiều đơn vị cơ sở đoàn đã chủ động đề xuất với cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện để tổ chức đoàn và đoàn viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp bộ.

Trong phương hướng công tác năm 2021, Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của cơ quan để tổ chức các phong trào thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong các mặt công tác của cơ quan; tham gia có chọn lọc các hoạt động thanh niên có chiều sâu, phát huy được năng lực chuyên môn của các bạn đoàn viên thanh niên cơ quan.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả 3 phong trào và 3 chương trình lớn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022. Mặt khác, tập trung bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của thanh niên trong tình hình mới.../.