Khối lượng phát hành riêng lẻ trong tháng 2/2023 tương đương 17,4% so với tháng liền trước

Sau hàng loạt giải pháp chấn chỉnh sai phạm trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, diễn biến trên thị trường có tín hiệu tiếp tục trầm. Theo cập nhật của Công ty cổ phần FiinRatings, tháng 2/2023 ghi nhận tổng cộng 3 lô trái phiếu phát hành thành công trị giá 2.000 tỷ đồng, trong đó có một lô phát hành riêng lẻ của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Sơn Kim và hai lô trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan.

Trong đó, lô trái phiếu của Sơn Kim trị giá 500 tỷ đồng, có lãi suất danh nghĩa 13,5%/năm cho kỳ hạn 2 năm, trong khi hai lô trái phiếu của Masan có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, với lãi suất cố định của hai kỳ đầu tiên là 9,5%. Cả 3 lô trái phiếu này đều không chuyển đổi và không kèm chứng quyền.

Doanh nghiệp bất động sản có số dư trái phiếu đến hạn trong năm nay là 100.000 tỷ đồng
Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước tháng 2/2023

Như vậy, khối lượng phát hành riêng lẻ trong tháng 2 vừa qua chỉ tương đương 17,4% so với tháng liền trước, nhưng tổng giá trị phát hành đã tăng đáng kể trên nền phát hành thấp của tháng trước. Theo FiinRatings, đây là một chiều hướng đáng chú ý và có thể tiếp tục tiếp diễn trong thời gian tới, đặc biệt khi Nghị định số 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, đã có hiệu lực với mục tiêu tháo gỡ khó khăn, nhất là trong giai đoạn đáo hạn cao điểm của trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2023 và 2024.

Doanh nghiệp bất động sản có số dư trái phiếu đến hạn trong năm nay là 100.000 tỷ đồng
Tình hình thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn

Quy mô trái phiếu mua lại trước đáo hạn trong tháng 2 đạt gần 6.000 tỷ đồng, tương đương 65,9% so với tháng trước và tăng gần 36% so với cùng kỳ năm 2022. Hoạt động mua lại thường có xu hướng tăng vọt vào thời điểm cuối các kỳ báo cáo bán niên hoặc cuối năm và giảm mạnh vào đầu năm, hoạt động mua lại cũng phụ thuộc lớn vào mức độ sẵn có nguồn tiền hiện tại, hoặc khả năng thu xếp nguồn vốn khác ngoài tín dụng trái phiếu. Trong bối cảnh kiểm soát tín dụng bất động sản, hoạt động mua lại cũng gặp nhiều thách thức trong thời gian tới.

63 doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ nợ

Theo FiinRatings, đến ngày 08/3/2023, số lượng doanh nghiệp chậm thanh toán nghĩa vụ nợ trái phiếu đã lên đến 67, trong đó có 63 doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ nợ và 4 doanh nghiệp đã thực hiện tái cơ cấu nợ thông qua việc giãn kỳ hạn. Hầu hết các doanh nghiệp đưa ra lãi suất nhằm đền bù cho nhà đầu tư, từ đó phản ánh lên mức lãi suất mới cao hơn của toàn thị trường. Tổng giá trị các lô trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận chậm thanh toán đạt 89.300 tỷ đồng, chiếm gần 55% lượng trái phiếu đang lưu hành của các doanh nghiệp trên.

Doanh nghiệp bất động sản có số dư trái phiếu đến hạn trong năm nay là 100.000 tỷ đồng
Phân kỳ thanh toán nghĩa vụ nợ trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2023 và 2024

Khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ cho các lô trái phiếu này phụ thuộc vào phân kỳ đáo hạn sắp tới, khả năng huy động nguồn vốn khác của doanh nghiệp, cũng như kỳ vọng vào dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Tính trên tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phi tài chính đang lưu hành, tỷ lệ nợ xấu từ các lô trái phiếu được FiinRatings tính toán ở mức 11,3%. Riêng đối với các tổ chức phát hành là doanh nghiệp bất động sản, tỷ lệ nợ xấu ở mức cao hơn là 18,7%. Các doanh nghiệp này cũng có dư nợ vay ngân hàng và các nguồn vốn vay khác.

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đáo hạn trong năm 2023 được ước tính ở mức 235.000 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bất động sản có số dư trái phiếu sẽ đến hạn ở mức 100.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ trái phiếu riêng lẻ đáo hạn trong hai quý sắp tới lần lượt ở mức 36.200 tỷ đồng vào quý II/2023 và 35.400 tỷ đồng vào quý III/2023.

FiinRatings kỳ vọng các chính sách mới hiện nay, bao gồm Nghị định số 08/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số 33//2023NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, sẽ là nền tảng tạo điều kiện cho các thành viên thị trường thực hiện hoạt động tái cấu trúc nợ, cũng như hỗ trợ chủ đầu tư tiếp cận nguồn tín dụng mới khi các biện pháp cho vấn đề pháp lý bất động sản được triển khai./.