Theo Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), 2 tháng đầu năm nay, trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp có 26 đợt phát hành riêng lẻ, với tổng giá trị vốn huy động được khoảng 22.185 tỷ đồng (chiếm 80,1% tổng giá trị phát hành) và 8 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 5.509 tỷ đồng (chiếm 19,9% tổng giá trị phát hành).

Doanh nghiệp bất động sản vay nợ lớn nhất trên thị trường trái phiếu
Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo kỳ hạn. Nguồn: VBMA

2 tháng đầu năm nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng và phát hành riêng lẻ đều tăng mạnh, với mức tăng lần lượt là 31% và 51% (7.536 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu về giá trị phát hành, với tổng khối lượng phát hành đạt 15.520 tỷ đồng, chiếm 56,04% tổng giá trị phát hành toàn thị trường (kỳ hạn từ 1 đến 3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành, với 9.313 tỷ đồng, tương đương 60%).

Nhóm doanh nghiệp xây dựng đứng xếp ở vị trí thứ hai về lượng vốn huy động thành công, với 7.930 tỷ đồng, chiếm 28,6% tổng giá trị phát hành. Trong đó, Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Tường Khải và Công ty cổ phần Xây Dựng Minh Trường Phú là những doanh nghiệp phát hành với khối lượng lớn, với giá trị lần lượt là 2.990 tỷ đồng và 2.950 tỷ đồng.