Theo báo cáo của TKV, trong 3 tháng đầu năm 2020, hoạt động sản xuất, kinh doanh của TKV diễn ra trong bối cảnh chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19. Trước khó khăn đó, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai các giải pháp để kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo ổn định sản xuất, kinh doanh công tác tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở theo tiến độ.

Cùng với đó, TKV và các đơn vị đã tích cực chung tay ủng hộ kinh phí cho Trung ương và các địa phương nhằm chia sẻ khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 và được ghi nhận, đánh giá cao.

Trong tháng 3, Tập đoàn đã sản xuất 3,9 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4 triệu tấn

Về kết quả sản xuất, kinh doanh, trong tháng 3, Tập đoàn đã sản xuất 3,9 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4 triệu tấn. Sản xuất khoáng sản, alumin, điện và vật liệu công nghiệp cơ bản hoàn thành kế hoạch.

Tính chung hết quý I/2020, các chỉ tiêu chính của Tập đoàn hoàn thành từ 22%-25% kế hoạch năm. Trong đó, than nguyên khai sản xuất đạt 10,4 triệu tấn, bằng 25,7% kế hoạch năm; than tiêu thụ đạt 11,63 triệu tấn, bằng 24% kế hoạch. Trong đó, tiêu thụ trong nước đạt 11,44 triệu tấn. Riêng than cấp điện đạt 9,89 triệu tấn, bằng 24% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019, tăng tương ứng 1,1 triệu tấn. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 30.215 tỷ đồng. Thu nhập của người lao động đạt bình quân 12,5 triệu đồng/người/tháng.

Về nhiệm vụ tháng 4 và quý II/2020, Tập đoàn và các đơn vị sẽ tiếp tục tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu. Bên cạnh đó, quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phấn đấu tăng sản lượng than khai thác.

Đồng thời, tăng cường nhập khẩu than theo kế hoạch, đảm bảo đủ nguồn than cho pha trộn, chế biến cung cấp cho các hộ đã ký hợp đồng, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện than. Tăng cường tiêu thụ các loại than cục, than cám chất lượng cao. Tích cực triển khai kế hoạch phòng chống mưa bão năm 2020.

Song song với đó, Tập đoàn cần tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kế hoạch, trong quý II/2020, Tập đoàn sản xuất 10,2 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ 12 triệu tấn. Trong đó, tháng 4 sản xuất 3,8 triệu tấn, tiêu thụ 4,1 triệu tấn, bóc xúc đất đá 48 triệu m3; đào lò 64.800m. Sản xuất Alumina 345.000 tấn, tinh quặng đồng 29,1 ngàn tấn, đồng tấm 3.360 tấn, kẽm thỏi 2.890 tấn, phôi thép 51.000 tấn. Sản xuất điện 2,76 tỷ Kwh. Sản xuất thuốc nổ 17,5 ngàn tấn, cung ứng thuốc nổ 29 ngàn tấn, sản xuất và tiêu thụ Amon Nitrat 41 ngàn tấn. Phấn đấu 6 tháng đầu năm 2020 hoàn thành 50% kế hoạch năm./.