Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đưa 5,1 triệu chứng chỉ Quỹ ETF BVFVN DIAMOND (mã chứng khoán: FUEBFVND) vào giao dịch trong ngày hôm nay (11/8), với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 51 tỷ đồng.

Đưa Quỹ ETF BVFVN DIAMOND vào giao dịch trên HOSE

Quỹ ETF BVFVN DIAMOND mô phỏng chỉ số VN DIAMOND – chỉ số các cổ phiếu kim cương Việt Nam

VN DIAMOND được HOSE công bố và quản lý, bao gồm tối thiểu là 10 và tối đa là 20 cổ phiếu thành phần.

Quỹ ETF BVFVN DIAMOND là quỹ hoán đổi danh mục và không giới hạn về thời gian hoạt động, do Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt quản lý. Các thành viên lập quỹ kiêm đại lý phân phối gồm: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, đại lý chuyển nhượng là Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Quỹ ETF BVFVN DIAMOND áp dụng chiến lược đầu tư thụ động trên cơ sở mô phỏng chỉ số VN DIAMOND để đạt được mục tiêu đầu tư. Khi danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu có sự thay đổi, Quỹ sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số tham chiếu về cơ cấu và tỉ trọng tài sản.

Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các chứng khoán cơ cấu trong danh mục của chỉ số VNDIAMOND và các tài sản khác được quy định cụ thể tại Bản cáo bạch của Quỹ.

Tần suất xác định giá trị tài sản ròng được xác định dựa vào ngày định giá (là các ngày giao dịch của HOSE và ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, theo các nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật). Tần suất giao dịch hoán đổi của Quỹ là hàng ngày…/.