Theo báo cáo tài chính riêng quý I/2021, mà Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã chứng khoán DHT niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội), vừa công khai, trong kỳ Công ty đạt 366,4 tỷ đồng doanh thu, 19,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm tới 27,1% và hơn 34,6% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận giảm mạnh là do doanh thu, lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý I/2021 đều giảm sâu so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh riêng lẻ suy giảm đã ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh hợp nhất. Theo đó, Công ty báo đạt 379,9 tỷ đồng doanh thu, 21,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, lần lượt giảm tới 26,7% và hơn 32% so với cùng kỳ năm trước.

DHT giải trình với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nguyên nhân khiến lợi nhuận quý I/2021 sụt giảm

Kết quả kinh doanh sụt giảm ảnh hưởng xấu đến diễn biến giá cổ phiếu DHT trong những phiên giao dịch gần đây. Liên tiếp từ phiên giao dịch ngày 16-22/4, giá cổ phiếu DHT đều sụt giảm. Trong đó, phiên giao dịch ngày 22/4 ghi nhận mức giảm mạnh nhất: 1.400 đồng/cổ phiếu (tương đương 2,8%), qua đó đóng cửa phiên giao dịch DHT giảm còn 49.500 đồng/cổ phiếu.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của DHT vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay, với 1.700 tỷ đồng doanh thu, 112 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chia cổ tức 10%. Các chỉ tiêu kinh doanh này đều giảm, nhất là doanh thu so với kết quả đạt được trong năm 2020 với 1.949 tỷ đồng doanh thu, 115,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chia cổ tức 20% bằng tiền./.